image.jpg

Derginin Adı: International Journal of Sport, Exercise and Training Sciences
Cilt: 2017/3
Sayı: 1
Makale Başlık: Evaluation of some physiological and biomotor features of young tennis players.
Makale Alternatif Dilde Başlık: Genç tenis oyuncularının bazı fizyolojik ve biyomotor özelliklerinin değerlendirilmesi
Makale Eklenme Tarihi: 13.4.2017
Okunma Sayısı: 2
Makale Özeti: Aim: The aim of this study is to determine some physiological and biomotor properties of 9-13 years old tennis players, and detect the effect of gender on performance. Material and Methods: 19 voluntary male tennis players, (average age: 11.21±1.08 year, average height: 1.52±0.11 cm, average weight: 44.76±7.87 kg, average sport background: 3.15±1.11 year ),17 voluntary female tennis players, (average age: 11.05±1.51 year, average height: 1.48±0.08 cm, average weight: 35.84±5.75 kg, sport background: 2.7±0.91 year ) who exercise at a tennis club in Ankara participated in this study. The subjects’ anthropometric measurements were taken. Then, 5 m sprint test, 10 m sprint test, flexibility test, push up test, sit up test, long jump test, medicine ball throw test, stability test were performed on the mentioned subjects. After calculating the descriptive statistics of the voluntaries, the data collected from performance tests were evaluated with Levene test and it showed normal distribution. T test was used to identify which groups had significant differences. Results: In the applied test, it has been observed that except the 10-m sprint test; there were not any significant (p<0.05) differences. Conclusion: we could state that there is no difference between gender and all parameters of 9-13 years old tennis players and the similar training models can be applied to the players regardless of their gender.
Alternatif Dilde Özet: Amaç: Bu çalışmanın amacı, 9-13 yaş aralığında olan tenis oynayan öğrencilerin bazı fizyolojik ve biyomotor özelliklerini belirlenmesi ve cinsiyetin performans üzerindeki etkisinin saptanmasıdır. Materyal ve Yöntem: Araştırmaya Ankara’da faaliyet gösteren bir tenis kulübünün yaşları 11,21±1,08 yıl, boy uzunlukları 1,52±0,11 m, vücut ağırlıkları 44,76±7,87 kg, antrenman yaşı 3,15±1,11 yıl olan 19 erkek ve yaş 1,05±1,51 yıl, boy uzunlukları 1,48±0,08 m, vücut ağırlıkları 35,84±5,75 kg, antrenman yaşı 2,7±0,91 yıl olan 17 kız tenis oyuncusu katılmıştır. Sporculara ilk olarak antropometrik ölçümler uygulanmış, daha sonra 5, 10 metre sprint testi, esneklik testi, şınav testi, mekik testi, uzun atlama testi, sağlık topu fırlatma testi ve denge testi uygulanmıştır. Gönüllülerin tanımlayıcı istatistikleri hesaplandıktan sonra performans testlerindeki alınan verilerin Levene testi ile değerlendirilmiş ve normal dağılım gösterdiği görülmüştür. Gruplar arası farkı belirlemek için t-testi kullanılmıştır. Bulgular: Uygulanan testlerde 10 metre sprint testinin dışında cinsiyetler arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark görülmemektedir (p<0,05). Sonuçlar: Sonuç olarak; tenis oynayan 9-13 yaş aralığındaki sporcuların değerlendirmeye alınan parametreleri arasında cinsiyetler arası farkın olmadığı söylenebilir ve bu yaş grubu sporcularda cinsiyet ayrımı gözetilmeden benzer antrenman modellerinin uygulanabileceği düşünülmektedir.

PDF Formatında İndir

Download PDF