image.jpg

Derginin Adı: International Journal of Sport, Exercise and Training Sciences
Cilt: 2017/3
Sayı: 1
Makale Başlık: Investigation of game characteristics of elite tennis players on different surfaces.
Makale Alternatif Dilde Başlık: Elite tenisçilerin farklı zeminlerdeki oyun karakteristiklerinin incelenmesi.
Makale Eklenme Tarihi: 13.4.2017
Okunma Sayısı: 0
Makale Özeti: Aim: The purpose of this study was to investigation of game characteristics of elite tennis players on different surfaces (grass, clay and hard). Material and Methods: As a data collection tool used in the official web pages (www.rolandgarros.com, ,www.wimbledon.com, www.usopen.org) in 2015 Grand Slam tennis tournaments. The study monitored the following game characteristics: 1st service %, aces, double faults, unforced error, winning % on 1st serve, winning % on 2nd serve, winners (including service), average 1st serve speed, average 2nd serve speed, average duration of games, average game number, total match duration, average duration of sets. One way ANOVA and Scheffe post-hoc test was performed in order to evaluate the game characteristics in this study. Results: Wimbledon had a significant more responses in terms of 1st service %, aces, winning % on 1st serve, average 1st and 2nd serve speed in male tennis players (p<0.05). For female tennis players, American open had more double faults, while Wimbledon had more aces, winning % on 1st Serve, winning % on 1st serve, average 1st and 2nd serve speed, winners responses (p<0.05). Conclusion: According to these results, serve values in fast court like Wimbledon were more than the others. Similar game characteristics were seen in French open (slow court) and American open (medium court).
Alternatif Dilde Özet: Amaç: Bu çalışmanın amacı elit tenisçilerin farklı zeminlerdeki (çim, toprak ve sert kort) oyun karakteristiklerinin incelenmesidir. Materyal ve Yöntem: Araştırmada veri toplama aracı olarak 2015 Grand Slam tenis turnuvalarının resmi internet sayfaları (www.rolandgarros.com, www.wimbledon.com, www.usopen.org) kullanılmıştır. Çalışmada değerlendirilen oyun karakterleri: birinci servis %, karşılanamayan atış, çift hata, basit hata, birinci-ikinci servisten kazanılan sayı %, kazanılan sayı, ortalama birinci ve ikinci servis hızı, ortalama oyun süresi, ortalama oyun sayısı, toplam maç süresi ve ortalama set süresidir. Oyun karakteristiklerinin değerlendirilmesinde tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ve gruplar arası farklılığı belirlemek için Scheffe post-hoc testi uygulanmıştır. Bulgular: Erkek tenisçilerin; Birinci servis %’si, karşılanamayan atış, birinci servislerden kazanılan sayı %’si, ortalama birinci servis ve ikinci servis hızlarında ve kazanılan sayılarda en fazla değerler Wimbledon’da görülmektedir (p<0.05). Kadın tenisçilerin; çift hata değerlerinde Amerika açık, karşılanamayan atış, birinci servislerden kazanılan sayı %’si, ortalama birinci servis ve ikinci servis hızlarında ve kazanılan sayılarda en fazla değerin ise Wimbledon’da olduğu görülmüştür (p<0.05). Sonuçlar: Bu sonuçlara göre hızlı kortlarda (Wimbledon) servis değerleri yüksek çıkarken, orta (Amerika açık) ve yavaş (Fransa açık) kortlarda diğer oyun karakteristikleri birbirine yakın çıkmıştır.

PDF Formatında İndir

Download PDF