image.jpg

Derginin Adı: Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi
Cilt: 2017/20
Sayı: 1
Makale Başlık: Sağlık Kurumları Yönetimi Literatüründe Stratejik Yönetim Üzerine Yürütülen Çalışmaların İçerik Analizi ile İncelenmesi
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 27.3.2017
Okunma Sayısı: 0
Makale Özeti: Sağlık kurumları yönetimi literatüründe stratejik yönetim alanında günümüze kadar yapılmış olan çalışmaların incelenmesi, stratejik yönetiminin geçirdiği aşamaların detaylı bir şekilde görülmesine olanak sağlamaktadır. Bu çalışmaların 2000’li yıllardan sonra hız kazandığı göz önüne alınarak, bu çalışmada Ocak 2010-Aralık 2015 yılları arasında yapılan ve belirli kriterlere göre seçilen ulusal ve uluslararası bilimsel makalelerin içerik analizi ile incelenmesi ve karşılaştırmalı olarak zaman içinde gösterdiği eğilimin ortaya konulması amaç edinilmiştir. Bu amaçla 12’si ulusal ve 63’ü uluslararası olmak üzere 75 makale değerlendirmeye alınmıştır. Anahtar kelimelere göre en fazla “performans, karar verme, kurum stratejisi, dengeli puan cetveli” gibi konuların çalışıldığı görülürken temel konulara açısından en fazla “stratejik karar verme, SWOT analizi ve çevre faktörleri, stratejik planlama ve strateji belirleme” gibi konuların çalışıldığı görülmüştür. Stratejik yönetimin alt alanları arasında yer alan stratejik finansal yönetim, stok yönetimi, maliyet yönetimi gibi alanlar ulusal literatürde yaygın bir uygulama alanı bulamazken uluslararası literatürde bu spesifik konuların çalışılmakta olduğu tespit edilmiştir. Çalışılmamış araştırma konularının görülmesi, eksik bulunan noktaların saptanması ve uluslararası literatüre göre ulusal literatürün daha yetersiz kalması, araştırmacıların sağlık yönetiminde stratejik yönetim literatüründe ortaya konulan bu boşlukları doldurmalarına imkân sağlayacaktır.
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF