image.jpg

Derginin Adı: Mütefekkir Aksaray İslami İlimler Fakültesi Dergisi
Cilt: 2016/3
Sayı: 6
Makale Başlık: Osmanlı Anadolu’sunda Tefsir Derslerinde Öğrenci Soruları Amme Cüzü Tefsîri Örneği
Makale Alternatif Dilde Başlık: Question Posed by Students Pertaining Interpretation Lectures in Ottoman Anatolia Example of the Interpretation of Part of Amme
Makale Eklenme Tarihi: 5.01.2017
Okunma Sayısı: 3
Makale Özeti: Bu araştırmada, “Tefsîr-u cüz-i ʻamme min halakâti’t-tefsîr fî Anadol el-kurûni’l-vüstâ (Ortaçağ Anadolu’su Tefsir Derslerinde Amme Cüzü Tefsiri)” adıyla tahkik edilen yazma eserden hareketle ortaçağ Anadolu’su tefsir derslerinde öğrencilerin ilgi ve eğilimlerini yansıtan sorular, günümüz din eğitimi ve Kur’ân’a bakış çalışmalarına veri oluşturmak amacıyla incelenmiştir.
Alternatif Dilde Özet: In this study, with respect to the text, namely “Tefsîr-u cuz-i ʻamme min halakâti’t-tefsîr fî Anadol el-kurûni’l-vustâ (The Interpretation of Part of Amme in the Lectures Given in Medieval Anatolia)”, questions reflecting students’ interests and tendencies in interpretation lectures given in Medieval Anatolia are analyzed to create data for contemporary religious education and Quran studies.

PDF Formatında İndir

Download PDF