image.jpg

Derginin Adı: Mütefekkir Aksaray İslami İlimler Fakültesi Dergisi
Cilt: 2016/3
Sayı: 6
Makale Başlık: Türkiye’deki Farklı Kıraat Anlayışlarıyla İlgili Değerlendirmeler
Makale Alternatif Dilde Başlık: Evaluations About Different Understandings of Recitations in Turkey
Makale Eklenme Tarihi: 5.01.2017
Okunma Sayısı: 2
Makale Özeti: Çalışmamızda Türkiye’deki farklı kıraat anlayışlarına yer verilecektir. Bu da kıraatleri Kur’ân’dan sayanlar ve saymayanlar şeklinde iki ana başlıkta ele alınacaktır. Kur’ân-kıraat ilişkisi, kıraatlerin mütevatirliği, kıraat imamlarının senetlerinin durumu ve okuyuşlarının değeri, kıraatlerdeki tercih, kıraatlerin içtihadi ve tabu olup olmaması, yedi harf ve yedi harf-kıraat ilişkisi gibi konular söz konusu anlayışlar çerçevesinde işlenecektir. Son bölümde ise ilgili görüşler hakkında değerlendirmeler yapılacak ve günümüzde yaygın olan kıraatlerden bahsedilecektir.
Alternatif Dilde Özet: Our work includes understandings of different recitations in Turkey. This will be handled in two main headings: those who regard the recitations as the Qur'an and those who do not. The relationship between the Quran and recitation, narrativity of the recitations, the situation of the narration chains of recitation imams and the value of their recitations, preferences in the recitations, whether the recitations are opinion and taboo or not, the issue of seven letters and the relationship between seven letters and recitation will be handled within the framework of such understandings. In the last part, evaluations will be made on the relevant opinions and the current common recitations will be mentioned.

PDF Formatında İndir

Download PDF