image.jpg

Derginin Adı: Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi
Cilt: 2016/19
Sayı: 2
Makale Başlık: Hastanelerde İşe Alıştırma (Oryantasyon) Programının Değerlendirilmesi: Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri Örneği
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 3.10.2016
Okunma Sayısı: 3
Makale Özeti: Araştırma, Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri’nde yürütülmekte olan oryantasyon programını akademik ve idari personel bakış açısıyla değerlendirmek amacıyla yapılmıştır. İlk JCI Akreditasyonu 2007 yılında gerçekleşen ve sonrasında 2011 ve 2014 yıllarında tekrar akredite olan Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri, oryantasyon programını oluştururken JCI standartlarını rehber almaktadır. Hacettepe Üniversitesi hastanelerinde de bir çok sağlık kuruluşunda olduğu gibi hem genel hem de spesifik oryantasyon programı yürütülmektedir. Program, Kalite Koordinatörlüğü tarafından İnsan Kaynakları Koordinatörlüğü işbirliği ile yürütülmektedir. Araştırmanın evrenini 2015 yılının son döneminde (Eylül, Ekim, Kasım, Aralık) Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri’nde göreve başlayan 263 personel oluşturmaktadır. Araştırma için örneklem seçilmemiş ve son dönemde göreve başlayan personelin tamamına ulaşmak hedeflemiştir ve 244 kişi (122 akademik, 122 idari personel) ile araştırma gerçekleştirilmiştir. Araştırmada Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri’nde yürütülmekte olan oryantasyon programı; duyurulma süresi, bölüm sorumlusu desteği, önceden belirtilen saatlere uyum, araların yeterliliği, eğitim materyallerinin ihtiyacı karşılama durumu, eğitim içeriğinin beklentilere uyumu, fiziki şartlar, eğiticilerin konularına hakimiyeti gibi başlıklarda akademik ve idari personel açısından değerlendirilmiştir. Araştırma sonucunda idari personelin işe alıştırma programı ile ilgili daha olumlu değerlendirmeler yaptığı belirlenmiştir.
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF