image.jpg

Derginin Adı: Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi
Cilt: 2016/19
Sayı: 1
Makale Başlık: Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri’nde Bireysel Performans Değerlendirme Süreci
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 3.10.2016
Okunma Sayısı: 0
Makale Özeti: Performans yönetimi işletmelerin varlıklarını sürdürmek için ihtiyaç duydukları faaliyetleri doğru zamanda, doğru biçimde, doğru yöntemle gerçekleştirebilmesi için yararlanılan en önemli araçlar arasında yer almaktadır. İyi bir performans yönetimi kurumun hem örgütsel performansının hem de çalışanların bireysel performansının değerlendirilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması ile mümkündür. Bu çalışmada Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri’nde Joint Commission International akreditasyonu sonrasında kurulan bireysel performans değerlendirme süreci incelenmiştir. Kurumun, performans değerlendirme sürecinde standart yöntemler geliştirdiği ve sürecin nasıl yönetileceğini prosedürlerde tanımladığı görülmektedir. Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri’nde akademik ve idari personelin değerlendirmede farklı süreçlere tabi tutuldukları dikkat çekmektedir. Performans değerlendirme süreçleri incelendiğinde; idari personelin genel olarak işine, arkadaşlarına, kurumuna karşı sorumlulukları vb. açısından değerlendirildiği, akademik personelin ise bunların yanı sıra işini nasıl yaptığı, o işi yapmaya yetkinliği ve yeterliliğinin değerlendirildiği görülmektedir. Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri tarafından kurumsal politika ve JCI standartları dikkate alınarak oluşturulmuş parametreler ve performans kriterleri ile yapılan bu değerlendirmelerin sektörde hizmet veren diğer kuruluşlar için örnek oluşturacağı düşünülmektedir.
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF