image.jpg

Derginin Adı: Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi
Cilt: 2016/19
Sayı: 1
Makale Başlık: Katastrofik Sağlık Harcaması ve Yoksullaştırıcı Etki
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 3.10.2016
Okunma Sayısı: 0
Makale Özeti: Katastrofik sağlık harcaması cepten yapılan sağlık harcamalarının hanehalkı geliri ya da harcamasının belirli bir miktarını aşması durumunda ortaya çıkmaktadır. Bu miktar arttıkça hanehalkları üzerinde yoksullaştırıcı etkide bulunarak finansal açıdan yıkıcı sonuçlar meydana getirmektedir. Bu etkinin daha çok orta ve düşük gelirli ülkelerde görüldüğü bilinmekle birlikte, informal ekonomilere sahip gelişmiş ülkelerde de katastrofik sağlık harcaması insidansının oldukça yüksek olduğu görülebilmektedir. Toplumda yoksul kesimlerin sağlık hizmeti kullanımını tehdit eden bu harcamaların azaltılmasına yönelik olarak sağlıkta politika belirleyicilerin farkındalıklarının arttırılması gerekmektedir. Bu nedenle bu çalışmada katastrofik sağlık harcaması ve beraberinde ortaya çıkan yoksullaştırıcı etkinin tanımı ve anlamı açıklanarak, katastrofik sağlık harcaması insidansını belirleyen faktörler ve farklı ülkelerde bu harcamaların durumu ortaya konulmuş, bu harcamalar ile mücadele etmek konusunda politika belirleyicilere yönelik önerilerde bulunulmuştur.
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF