image.jpg

Derginin Adı: Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi
Cilt: 2016/19
Sayı: 3
Makale Başlık: Sağlık Alanında Çok Kriterli Karar Verme Teknikleri Kullanımı: Literatür İncelemesi
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 3.10.2016
Okunma Sayısı: 0
Makale Özeti: Sağlık ve sağlık hizmetleri, toplum için hayati bir önemde olmasının yanı sıra refah seviyesinin yükselmesinde de önemli bir rol oynamaktadır. Bu çalışmanın amacı, sağlık ve sağlık hizmetleri alanında gerçekleştirilen Çok Kriterli Karar Verme (ÇKKV) uygulamalarını kapsamlı bir şekilde incelemektir. Söz konusu literatür çalışması, beş farklı uluslararası veri tabanı üzerinde ilgili anahtar kelimeler yardımıyla yapılmıştır. Çalışma sonuncunda en çok kullanılan tekniğin Analitik Hiyerarşi Prosesi (AHP) olduğu, bütünleşik olarak en fazla kullanılan tekniklerin Analitik Ağ Süreci (ANP) tabanlı olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca ÇKKV tekniklerin son yıllarda kullanımında önemli bir artış olduğu görülmüştür.
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF