image.jpg

Derginin Adı: Mütefekkir Aksaray İslami İlimler Fakültesi Dergisi
Cilt: 2015/2
Sayı: 4
Makale Başlık: Takrir-i Sükûn Kanununa Dair Bazı Düşünceler
Makale Alternatif Dilde Başlık: Views on the Law on the Maintenance of Order
Makale Eklenme Tarihi: 27.07.2016
Okunma Sayısı: 2
Makale Özeti: Türk demokrasi tarihinde Takrir-i Sükun Kanunu’nun özel bir yeri vardır. Kanunun çıkarıldığı dönemin siyasal yapısı dikkate alındığında, öncesi ve sonrasındaki gelişmeler Türkiye’nin demokratikleşme sürecinde, önemli kırılmalara yol açmış, siyasal yönetim anlayışı, muhalefetsiz bir tek parti iktidarına dönüşmüştür. Takrir-i Sükun Kanununa tarihsel açıdan bakıldığında farklı yaklaşımların ortaya çıktığı görülmektedir. Bu yaklaşımlar genel itibariyle, ideolojik bir bakış açısını yansıtmaktadır. Çalışma ideolojik yaklaşımlardan kaçınılarak, Takrir-i Sükun Kanunu’nun demokrasi tarihimizdeki etkileri ve dönemin siyasal anlayışını ortaya koymayı amaçlamaktadır.
Alternatif Dilde Özet: In the history of Turkish democracy, Law On The Maintenance Of Order owns a distinguished place. When considered the political nature of the period in whichthe law was enacted, the developments before and after this law in the democratization process in Turkey, have led to major breaks, political management approach has turned into a one-party rule without opposition. When viewed from a historical perspective on Law On The Maintenance Of Order ,different approaches seem emerge. These approaches, in general terms, reflect the ideological perspective. Avoiding from the ideological approaches, the present study attempts to unearth the influnces of Law On The Maintenance Of Order over the history of democracy and the politcal understanding of theera.

PDF Formatında İndir

Download PDF