image.jpg

Derginin Adı: Mütefekkir Aksaray İslami İlimler Fakültesi Dergisi
Cilt: 2015/2
Sayı: 4
Makale Başlık: İngiliz Edebiyatı’nda Bir Mistik: William Blake
Makale Alternatif Dilde Başlık: A Mystic in English Literature: William Blake
Makale Eklenme Tarihi: 27.07.2016
Okunma Sayısı: 2
Makale Özeti: İnsanoğlu tarih boyunca hiçbir zaman bu fani dünya ile yetinmemiştir. Belkide cennetten yeryüzüne indirilmeden mütevellid hasret ve vuslat arzusu, hem semâvî dinlerin hem de gayri semâvî dinlerin müntesiplerinin hissettikleri duygulardır. Fânî dünyadan memnun olmayan insanların ötelere olan iştiyâkıyla başlamış olan mistisizm, tek tanrı inancına sahip dinlerde Allah aşkını gaye edinmiştir. Bu makalede Hıristiyan bir mistik olan William Blake‘in hayatına kısaca göz attıktan sonra onun mistik düşünce yapısını inceleyeceğiz. Blake‘in Mistik düşüncelerini incelerken, Tasavvuf‘ta da karşılaşabileceğimiz noktalar olacaktır. Ancak bu ortak noktaların analizi başka çalışmalara bırakılmıştır.
Alternatif Dilde Özet: Human beings have never been satisfied with this ephemeral world. Perhaps, yearning and desire of rejoining −stemming from the descent from the heaven to the earth− are the emotions felt by the members of both celestial and non-celestial religions. Mysticism, having started with the zeal of people who weren‘t satisfied with this ephemeral world towards the eternal world, aimed at the love of God in the religions where there is a belief of single God. In this article, glancing at the life of a Christian mystic William Blake, we will try to shed light into his mystic thoughts. While studying Blake‘s mystic thoughts, there will be common points with Sufism. Nevertheless, analysis of these common points has been assigned to other studies.

PDF Formatında İndir

Download PDF