image.jpg

Derginin Adı: Mütefekkir Aksaray İslami İlimler Fakültesi Dergisi
Cilt: 2015/2
Sayı: 3
Makale Başlık: Müslüman İdeolojiler, Kur’ân’ın İçeriği ve Türk Sünni-Alevi Diyaloğu
Makale Alternatif Dilde Başlık: Turkish Sunni-Alevi Dialogue Methodology: A Proposal for Projects Using Qur'an Citations in Classical Alevi Sources
Makale Eklenme Tarihi: 27.07.2016
Okunma Sayısı: 2
Makale Özeti: Müslümanlar arası Sünni-alevi diyaloğu beklentisi askıya alınmış uzun vadeli bir proje olabilir ve Türkiye’de yeni bir kavram değildir. Bu açıdan resmi ve akademik çalışmalar vardır. Aldatıcı görünen ise, Müslümanlar arası diyaloğa ve uzlaşmaya ve bunun uzun vadeli stratejileri ve tekniklerine dair ideolojilerin mevcûdiyetidir. Müslümanlar arası diyaloğa dair ideolojiler, mevcut aktivist ve akademik kaynaklarda görülebilir. Bunlara barışı ve dinler-arası diyaloğu tesis eden materyaller ve dinler arası diyalog metodolojisiyle alakalı ödünç alınabilecek diğer materyaller de dâhildir. Alevi-sünni diyaloğu olgusunda, klasik Alevî kaynaklarında bulunan Kur’ânî içeriğe stratejik bir şekilde odaklanma, hem Sünnilerin hem de alevîlerin ilgisini çekebilecek bir diyalog malzemesi için gelecek vadeden bir seçenek olabilir. Akademi, bu diyaloğu benimsemek ve ona ev sahipliği ile elde edilecek faydalardan yararlanmak konusunda ciddi bir potansiyele sahiptir. Bu açıdan mevcut muhtelif örgütsel metodolojiler kullanılabilir ve akademik ürünlerden ve alevî ve sünniler arasındaki anlayıştan faydalanan ekstra mevcut metodolojilerle, yuvarlak masa toplantılarıyla ve odak gruplarıyla bu metotlar artırılabilir.
Alternatif Dilde Özet: The prospect of Sunni-Alevi inter-Muslim dialogue can be a sustained long-term project and is not a novel concept in Turkey: there has been official and academic activity in this regard. What may appear to be deficient is the exis-tence of ideologies for inter-Muslim dialogue and reconciliation and also long-term strategies and technique for this. Ideologies for inter-Muslim dialogue can be gleaned from existing activist and academic sources, including existing ma-terial for peace-building and interfaith dialogue also borrowing from other ma-terial describing interfaith dialogue methodology. In the case of Sunni-Alevi dia-logue, a strategic focus on Qur'anic content found in classical Alevi sources presents a promising option for dialogue material that could be of interest both to Sunnis and Alevis. Academia presents a major potential to foster this dialo-gue and to benefit from hosting it. Various existing organizational methodolo-gies can be used in this regard and they can be augmented with additional existing methodologies, roundtables and focus groups, benefiting academic production as well as understanding between Sunnis and Alevis.

PDF Formatında İndir

Download PDF