image.jpg

Derginin Adı: Mütefekkir Aksaray İslami İlimler Fakültesi Dergisi
Cilt: 2014/1
Sayı: 2
Makale Başlık: Evrim ve Hür İrade: Darvinci Doğadışılığın Savunması
Makale Alternatif Dilde Başlık: Evolution and Free Will: A Defense of Darwinian Non-Naturalism
Makale Eklenme Tarihi: 27.07.2016
Okunma Sayısı: 2
Makale Özeti: Otonominin Doğal Seleksiyonu adlı son kitabında, Bruce Waller, "Doğal Oto-nomi" olarak adlandırdığı bir görüşü savunmaktadır. Bu görüş, insanoğlunun, insan-olmayan hayvanlarla paylaştığı, alternatif davranışları keşfetme kabiliye-ti olan, fakat ahlaki sorumluluğu desteklemeyen bir otonomiye sahip olduğu düşüncesini içerir. Yazar aynı zamanda bu doğal otonominin, sivil girişimin etik prensip tarafından desteklenebileceğini ortaya atmaktadır. Bence sivil gi-rişimin etik prensip tarafından desteklenmesi için, Waller'ın otonominin ya öz-gürlükçü teoriye ya da uyumcu teoriye ihtiyaç duyduğu görüşü tartışılabilir. Bu-na göre, değerlendirmeyi daha da ileri götürerek, Waller'ın aksine, özgürlükçü görüşün hem Darvinizm'le uyumlu olduğunu hem de nasıl otonom davranışla-rın bunları gerçekleştiren faile ait olmasının mantıklılığı tartıştım. Böylece, öz-gürlükçü konumun Darvinciler için canlı bir konum olduğu sonucuna vardım. Fakat eğer doğacılık, çoğunlukla karşılaştığımız şekliyle, evrenin deterministik bakış açısını içerisinde barındırdığı şeklinde ele alınırsa (en azından kuantum-dışı seviyede), makalem "Darvinci doğa-dışılığın" savunmasında yer edinmekte zorlanacaktır.
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF