image.jpg

Derginin Adı: Mütefekkir Aksaray İslami İlimler Fakültesi Dergisi
Cilt: 2014/1
Sayı: 2
Makale Başlık: "Diyet" Bir Cezâ mıdır? (Cezâî ve Medenî Müeyyide Açısından "Diyet")
Makale Alternatif Dilde Başlık: Is "Diyah" a Punishment?
Makale Eklenme Tarihi: 27.07.2016
Okunma Sayısı: 2
Makale Özeti: Hukuk kurallarının kabul ve tatbik edilmesini zorlamak amacıyla kanunlara konulan hükümlere hukukun müeyyideleri denir. Bu müeyyideler, mahiyetleri bakımından, cezaî ve medenî müeyyide kısımlarına ayrılır. Fıkıh kitaplarının ceza bölümünde ele alınan diyet, mağdur veya yakınlarının kaybını bir ölçüde tazmin etmeyi amaçlayan medenî müeyyidedir. Eylemin durumuna göre tek başına uygulanabileceği gibi, bir cezaî müeyyide ile birlikte de tatbik olunabilir. Diyet, aralarındaki bazı farklılıklara rağmen, günümüz hukuk sistemlerinde kabul edilen öldürme ve müessir fiillerde mahkemece takdir edilen maddî ve manevî tazminata benzemektedir. Diyetin miktarını belirlemek içtihadî bir ko-nu olduğu için, günümüzde diyet miktarının, mahallî örf ve ülke şartları da göz önünde bulundurularak iki tarafın hakkını gözeten ölçüde bir değer olarak tespit edilmesi uygun olur.
Alternatif Dilde Özet: The provisions included into law, in order to force the implemantation of and the obedience to the rules and regulations are called sanctions. These sanc-tions are named as penal or civil sanctions in terms of their compositionsEx-amined in the criminal law chapters of fiqh, Diyah (blood Money) is a civil sanc-tion that aims to compensate the loss of the victim or his/her relatives to an ex-tent. Diyah can be levied either alone or together with a penal sanction de-pending on the severity of action. Although there are differences, diyah is similar to the material and moral in-demnities determined by the court in case of homicide and physical violence in today's law system. As, the determination of the quantitiy of diyah is a deci-sional one, it would be convenient to ascertain a value by considering local customs and the country's circumstances, protecting the rights of both parties.

PDF Formatında İndir

Download PDF