image.jpg

Derginin Adı: Mütefekkir Aksaray İslami İlimler Fakültesi Dergisi
Cilt: 2014/1
Sayı: 1
Makale Başlık: Eski Anadolu Türkçesinde İsimden İsim Yapma Ekleri Üzerine
Makale Alternatif Dilde Başlık: About Manking Name from Name Appendix at Old Anatolian Turkish
Makale Eklenme Tarihi: 26.7.2016
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Batı Türkçesinin kuruluş dönemi olarak kabul edilen Eski Anadolu Türkçesinin genelde bütün gramer özelliklerinin özelde de eklerinin tanınması tarihî Türk gramerinin yazılmasında oldukça büyük bir öneme sahiptir. Biz bu çalışmamızda Tarama Sözlüğü esasında Eski Anadolu Türkçesinde kullanılan ancak bu gün Türkiye Türkçesi yazı dilinde kullanılmayan isimden isim yapma eklerini, fonsiyonları ve Tarama Sözlüğündeki tanıklarıyla ortaya koymaya çalışacağız. Yukarıda söz konusu ettiğimiz özellikleri taşıyan eklerden birisi -sAgI, -sAgU ekidir. Bu ek, Eski Anadolu Türkçesi döneminde "benzetme, küçültme" fonsiyonuyla kullanılan ancak bu gün Türkiye Türkçesi yazı dilinde olmayan bir ektir.
Alternatif Dilde Özet: It is very important recognizing Old Anatolian Turkish, accepted as the founder period of Western Turkish, in general the whole gramer features, but particularly recognizing the appendix is very important on writing the history of Turkish gramer. In this work, we will try to present both the name from name appendixes, which was used at Old Anatolian Turkish but not used today at basis of Scanning dictionary , and their functions and the withnesses at scanning dictionary. For example, the appendix "“sAgU,which was used with the function of "•metaphor, diminutive"– at the time of Old Anatolian Turkish, but it is not available anymore in Turkey"˜s Turkish Writing Language.

PDF Formatında İndir

Download PDF