image.jpg

Derginin Adı: Mütefekkir Aksaray İslami İlimler Fakültesi Dergisi
Cilt: 2014/1
Sayı: 1
Makale Başlık: Bir Osmanlı Şehri Olarak Filibe ve Filibe Mevlevîhanesi
Makale Alternatif Dilde Başlık: Plovdiv As An Ottoman City And Mevlevihane Of Plovdiv
Makale Eklenme Tarihi: 26.07.2016
Okunma Sayısı: 2
Makale Özeti: İnsanlık tarihi çok büyük medeniyetlere şahitlik etmiştir. Tarih kitaplarının hayranlıkla bahsettiği bu medeniyetlerden birisi ve belkide en önemlisi İslam Medeniyeti'dir. İslam Medeniyeti farklı kültür ve coğrafyalar içerisinde çok önemli değerlerin taşınmasına ve yaşanmasına sebep olmuştur. İslam Medeniyeti'nin tarihe yansıdığı önemli bir kültür coğrafyası Osmanlı kültür coğrafyasıdır. İslam'ın insanlığa sunduğu değerlerin kendi kültür alanıyla birleşerek çok farklı algı, anlayış ve müesseselerin neşet ettiği Osmanlı kültürü bu medeniyetin önemli bir halkasını teşkil etmektedir. Osmanlı, Batı medeniyetlerinden ve milletlerinden farklı olarak insan merkezli olarak ürettiği hayır ve hizmet eserlerini kurmuş, geliştirmiş ve İslam Medeniyeti potasında insanlığa hediye etmiştir. Gittikleri her yerde insanların, hatta hayvanların dahi ihtiyaçlarını karşılayacak her türlü hizmeti sunmuşlardır. Benzeri bulunmayan tarihi eserler inşa etmek yine Osmanlı kültürel birikiminin medeniyet alanına kazandırdığı şeylerdir.
Alternatif Dilde Özet: The Balkan region has been under the influence of various cultures and civilisations during its history. The last chain of this process is the Ottoman culture and its influence. The Balkans had very different cultural accumulations during the period when the Ottomans were dominant. Plovdiv, which is an important centre of this region, has an appearance highly reflecting this influence. In this study, we have tried to tackle briefly the religious, social and cultural structures in Plovdiv. However, the destruction and loss in this region during the post-Ottoman era are too enormous to write here. As a sample for this situation, we focused on the Mawlawikhâna which is located in Plovdiv and has been alienated from its mission. In the study supported with the photos, we tried to lay bare the process which the Mawlawikhana has undergone and its current condition.

PDF Formatında İndir

Download PDF