image.jpg

Derginin Adı: Mütefekkir Aksaray İslami İlimler Fakültesi Dergisi
Cilt: 2014/1
Sayı: 1
Makale Başlık: Arefe Gününün Faziletiyle İlgili Rivâyetlerin Değerlendirilmesi
Makale Alternatif Dilde Başlık: An Evaluatıon On The Benefıts Of The Day Arafa Based On Hadıths
Makale Eklenme Tarihi: 26.07.2016
Okunma Sayısı: 2
Makale Özeti: Allah Teâlâ bazı zamanları diğer zamanlara fazilet bakımından üstün kılmıştır. Ramazan ayının diğer aylara, Kadir gecesinin diğer gecelere ve Cuma gününün diğer günlere üstünlüğü gibi. Arefe günü de faziletli günlerden birisidir. Arefe günü mübârek bir gündür; çünkü Hac ibadetinin önemli bir rüknu olan vakfe bugünde yapılmaktadır. Bu günün faziletiyle ilgili fazlaca hadisler vardır. Biz de bu çalışmada Arefe gününde yapılması tavsiye edilen dua ve ibadetlerin faziletiyle ilgili hadisleri değil; bugünün faziletine işaret eden hadisleri hadisçilik açısından inceledik. Bundaki amacımız da, bu konuda çalışma yapacaklara ve bu hadisleri konuşmalarında kullanacaklara bir reçete sunmaktır.
Alternatif Dilde Özet: Allah Teâlâ has rendered some days superior to others in terms of their virtue, just like the supremacy of Ramadan to other months, The Qadr Night to other nights, Friday to other days, etc. The superiority of the Arafa Day and Friday to other days is a fine example of that. Arafa day is a blessed day because vaqfa, which is an important pillar in Hajj, is performed on that day. There are many Hadiths about the importance of that special day. In this study, we will not focus on the prayers and worship performed on that special day but the importance and virtues of that day in terms of hadith narrating. Our purpose in this article is to introduce a modest study determining the quality of the narratives about the virtue of Arafa Day.

PDF Formatında İndir

Download PDF