image.jpg

Derginin Adı: Mütefekkir Aksaray İslami İlimler Fakültesi Dergisi
Cilt: 2014/1
Sayı: 1
Makale Başlık: Köpek ve Diğer Bazı Hayvanların Öldürülmesine Cevaz Veren Hadislerin Değerlendirmesi
Makale Alternatif Dilde Başlık: A Study On The Hadiths Which Regard The Dogs And Some Other Animals As Permissible To Be Killed
Makale Eklenme Tarihi: 26.07.2016
Okunma Sayısı: 2
Makale Özeti: Kur'ân-ı Kerîm'de canlı ve cansız birçok varlığın ismi zikredilmiştir. Bu varlıklar arasında bir takım hayvanların isimleri önemine binaen bir veya daha fazla zikredilmektedir. Hatta bazı surelerin isimleri inek, arı v.b. hayvan isimleri olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu sureler isimlerini içerdikleri konulardan almaktadırlar. Çalışmamız; hadislerde köpek ve köpekle birlikte öldürülebilen bazı hayvanlardır. Önce hadislerde öldürülmesine cevaz verilen hayvanların Kur'an-ı Kerim'de varlığı araştırılacak eğer varsa Kur'ân-ı Kerîm'in konuya yaklaşımı incelenecektir. Daha sonra Hadis Edebiyatında ilgili hayvanlar araştırılıp hadislerde nasıl yer aldığı ve nasıl değerlendirildiği incelenerek bir sonuca gidilecektir. Çalışmamızı Kütüb-i Sitte hadisleriyle sınırlandırmakla beraber zaman zaman Hadis Edebiyatı'nın diğer eserlerine de gerekli görüldüğünde bakmaya çalışacağız.
Alternatif Dilde Özet: Lots of living or lifeless existences are mentioned in the Qoran. Some of them are mentioned more than twice and some of the names of the surahs of Qoran are animal names, like cow, bee etc. These surahs have been named like this because of their contents. The focus of our study is on the idea that some animals could be killed like dogs and the other animals. First the approach of the Qoran towards animals which are regarded to be killed according to hadiths will be studied. Then the situations of these animals in hadith literature will be studied. Although the study is limited with six books of hadith, other books of hadith will be used if necessary.

PDF Formatında İndir

Download PDF