image.jpg

Derginin Adı: Mütefekkir Aksaray İslami İlimler Fakültesi Dergisi
Cilt: 2014/1
Sayı: 1
Makale Başlık: Dâr-ı Sulehâ'da Nesl-i Sulehâ Özlemi
Makale Alternatif Dilde Başlık: Aspiration of Nasl-i Sulaha in the Dâr-i Sulaha
Makale Eklenme Tarihi: 26.07.2016
Okunma Sayısı: 2
Makale Özeti: Ülkemizde son yıllarda akademik dünyaya kazandırılan çok sayıda üniversite ve fakülte bulunmaktadır. İşte bu fakültelerden biri olan Aksaray Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi'nin kuruluş sürecinde yaşananlar tarihe bir not olarak kaydedilmek üzere bu yazıda kaleme alınmıştır. Bilimsel ve akademik kuruluşların doğuşu gerek ilmi gerekse toplumsal alanda bir takım etkilere sebep olur. Ancak zamanla bunlar unutularak geçmişin karanlıklarında yok olur. Farklı ve farkedilir olmayı arzu eden Aksaray Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi'nin bu sürecini Dergimizin ilk sayısında kaleme alarak en azından hatırasını sürekli kılmak istedik. Burada anlatılmayanlar elbette anlatılanlardan çok daha fazladır. Ancak amaç sürece olumlu katkıları bulunanların hatırlanması ve duaya vesile olmasının sağlanmasıdır. Hayırlı ve bereketli olması dileklerimizle..
Alternatif Dilde Özet: In recent years, many universities and faculties emerged in our country as an achievement of academic world. As one of those faculties "Islamic Studies' Faculty of Aksaray University and the happenings during the process of its foundation have been the subject of this article asa notation for history. The emergence of academic institutions cause several impacts both in social and scientific spheres. But after a certain time these influences are forgotten and disappear in the darkness of the past. Aksaray University, Faculty of ıslamic Studies would like to be distinct and distinguished, thats why this founding process has been the main topic of the faculty journal,at least to remember its memory all the time. Naturally untold things here are much more then told. But the intention is to remember those people who contributed to the process and to obtain prayers for them. With our best wishes, may it bring divine gift and fruitfulness

PDF Formatında İndir

Download PDF