image.jpg

Derginin Adı: Journal of Computer and Education Research
Cilt: 2016/4
Sayı: 7
Makale Başlık: Betimsel Cerrahi Hemşirelik Makalelerine Ait Yöntem Bölümlerinin Tür Analizi
Makale Alternatif Dilde Başlık: A Genre Analysis of the Methodology Sections of Descriptive Medical - Surgical Nursing Articles
Makale Eklenme Tarihi: 16.7.2016
Okunma Sayısı: 0
Makale Özeti: Çalışmanın amacı cerrahi hemşirelik alanında yayımlanmış 10 akademik makaleden oluşan bir bütünce üzerinde tür analizi gerçekleştirip, Akademik Amaçlı İngilizce çerçevesinde yöntem bölümü yazımının öğretimi için örnek bir uygulama sunmaktır. Veri analizi, bütünce içerisindeki metinlerde bulunan sözbilimsel eylemlerin ve bu eylemlerin sıralarının belirlenmesiyle başlayıp, bütüncedeki en sık kullanılan sözcüklerin ve bunlara ait eşdizimliliklerin bilgisayar destekli olarak belirlenmesiyle devam etmektedir. Son aşamada bütüncede yer alan dilbilgisi yapıları sıklık temelinde incelenmiştir. Çalışmanın bulguları cerrahi hemşirelik makalelerinin yöntem bölümlerinde kullanılan sözbilimsel eylemler, en sık kullanılan sözcükler ve bu sözcüklerin çevresinde kullanıldığında anlam ifade eden diğer sözcükleri ortaya koymaktadır. Çalışmanın son bölümünde bulgulara dayanarak ve tür temelli öğretim literatüründen yararlanılarak bir öğretim uygulaması önerilmektedir.
Alternatif Dilde Özet: The aim of the present study is to conduct a genre analysis on a corpus of 10 published research articles in the field of Medical-Surgical Nursing and propose an instructional procedure for the teaching of writing methodology sections within the context of English for Academic Purposes. The data is analyzed through the identification of the rhetorical moves and their order within the corpus, followed by a computer-based lexical analysis aiming to reveal the most frequently used content words and their collocates, both left and right-hand. Lastly, the grammatical structures within the corpus are extracted based on frequencies. The findings reveal the rhetorical moves used in the methodology sections of Medical-Surgical Nursing research articles, the most commonly used words in those sections and the words which are meaningfully used with the most common words. Based on the findings, an instructional procedure is proposed drawing upon the literature on Genre-Based Instruction.

PDF Formatında İndir

Download PDF