image.jpg

Derginin Adı: Journal of Computer and Education Research
Cilt: 2015/3
Sayı: 5
Makale Başlık: Yabancı Dil Öğretmen Adaylarının Akıllı Tahta Kullanımına Yönelik Görüşlerinin ve Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi
Makale Alternatif Dilde Başlık: Evaluation of Candidate Language Teachers’ Level of Knowledge and Ideas towards the Use of Interactive Whiteboard
Makale Eklenme Tarihi: 16.7.2016
Okunma Sayısı: 4
Makale Özeti: Bu çalışmada, Yıldız Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği bölümünde öğrenim gören öğretmen adaylarının akıllı tahta ve FATİH projesi hakkındaki bilgileri anket yolu ile veri toplanarak ortaya çıkarılmıştır. Toplam on yedi sorudan oluşan anket uzman görüşü alınarak araştırmacılar tarafından geliştirilmiştir. Çalışmaya “okul deneyimi” dersi kapsamında farklı ilköğretim ve liselere giden toplam 68 öğretmen adayı katılmıştır. Elde edilen bulgular sonucunda öğrencilerin düşünceleri saptanmış ve bu doğrultuda öğretmen eğitimi ve teknoloji kullanımı ile ilgili önerilerde bulunulmuştur.
Alternatif Dilde Özet: This study tries to reveal what candidate language teachers studying at the foreign languages teaching department of a state university know about the usage of interactive white boards as well as a longitudinal project conducted by the Ministry of Education called FATİH. The questionnaire which comprised of seventeen questions was developed by the researchers upon taking expert opinions and was used as the main data collection tool. A total of 68 teacher candidates going different primary schools and high schools for compulsory “School Experience” course took part in the study. The knowledge and ideas of the students were identified with the help of the findings and some recommendations were made on teacher training and use of technology in this respect.

PDF Formatında İndir

Download PDF