image.jpg

Derginin Adı: Journal of Computer and Education Research
Cilt: 2014/2
Sayı: 4
Makale Başlık: Fen Bilgisi Öğretmen Adayları Günlüklerinin Yansıtıcı Düşünme Yeteneklerine Göre İncelenmesi
Makale Alternatif Dilde Başlık: Investigation By Skills of Pre-Service Science Teachers' Reflective Thinking From Journals
Makale Eklenme Tarihi: 16.7.2016
Okunma Sayısı: 0
Makale Özeti: Bu çalışmanın amacı, fen bilgisi öğretmen adaylarının yansıtıcı düşünme yeteneklerini, özel öğretim yöntemleri dersinde yazmış oldukları günlüklerindeki ifadelerine göre incelemektir. Bu çalışmanın katılımcılarını Bayburt Üniversitesi Bayburt Eğitim Fakültesinin İlköğretim Fen Bilgisi Öğretmenliği anabilim dalında üçüncü sınıfa devam eden toplam 32 fen bilgisi öğretmen adayı oluşturmaktadır. Çalışma, 2013-2014 eğitim öğretim yılı bahar döneminde yürütülmüştür. Araştırmada 32 fen bilgisi öğretmen adayının özel öğretim yöntemleri dersinde yazdıkları 32 adet günlük, doküman inceleme yöntemiyle incelenmiştir. Günlüklerdeki ifadeler betimsel olarak analiz edilmiştir. Öğretmen adaylarının yazdıkları günlüklerdeki ifadeleri incelendiğinde öğretmen adaylarının daha çok teknik alanda yansıtıcı düşünme yeteneklerinin ön planda olduğu tespit edilmiştir. Eleştirel alanda yansıtıcı düşünme yeteneklerinin ise hemen hemen hiç olmadığı dikkat çekmektedir. Çalışma, öğretmen adaylarının yansıtıcı düşünme yeteneklerinin geliştirilmesine yönelik öneriler ile tamamlanmıştır.
Alternatif Dilde Özet: The aim of this study is to determine reflective thinking skills of the pre-service science teachers according to data gathered from the journals in teacher training portfolios. Participants were third grade pre-service science teachers at Bayburt University, Faculty of Education, Department of Elementary Science Teacher Training Program. The data of this study were composed of totally 32 journals which 32 pre-service science teachers’ wrote in their teacher training portfolios. The journal of the pre-service science teachers were investigated through the method of document analysis. The statements in their journals were descriptively analyzed. From the statements in the pre-service science teachers’ journals, it was concluded that most of the pre-service science teachers’ technical reflective thinking skills were better than critical reflective thinking skills. In the area of critical reflective thinking skills that have almost no noteworthy. Work towards the development of pre-service teachers' reflective thinking skills are complemented by recommendations.

PDF Formatında İndir

Download PDF