image.jpg

Derginin Adı: Journal of Computer and Education Research
Cilt: 2014/2
Sayı: 3
Makale Başlık: Ders İzlencesi Oluşturulmasında Öğrencilerin Aktif Olarak Dâhil Edilmesi: Örnek Bir Çalışma
Makale Alternatif Dilde Başlık: Involving Learners as Active Participants in Designing a Course Syllabus: A Sample Research
Makale Eklenme Tarihi: 15.7.2016
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Bu çalışmanın amacı ortaokul beşinci sınıfta iki saat olarak okutulan seçmeli İngilizce dersi için öğrencilerin ihtiyaçlarını belirlemek ve buna yönelik bir ders izlencesi oluşturulmasına katkıda bulunmaktır. Bu çalışmanın evrenini Türkiye'nin farklı okullarından 179 ortaokul öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırmacılar tarafından geliştirilmiş olan anket formu araştırma grubuna uygulanmış ve katılımcılar ders için kullanılan materyal ve yöntemlerin kendi ilgi alanlarına yönelik olması gerektiğini vurgulamışlardır. Ayrıca dinleme ve konuşma etkinliklerinin seçmeli İngilizce dersi izlencesi içerisinde daha çok yer alması gerektiği ortaya çıkmıştır. Çalışma bu derse yönelik izlencenin hazırlanırken dersin nasıl işlenmesi ve hangi materyal ve tekniklerin kullanılması gerektiği ve nasıl değerlendirilmesi gerektiği konusunda da yeni bir çalışmanın yapılması gerektiğini göstermiştir.
Alternatif Dilde Özet: The purpose of this study is to analyze and find out the needs of the fifth grade secondary school students for a two-hour elective English course. The population (N=179) comprises the students from five schools in different regions of Turkey. A needs analysis survey form developed by the researchers was administered to the research participants. Results indicate that fifth grade students want to learn English through various instructional materials and techniques that appeal to their interests. This study also reveals that the materials and techniques to be implemented for the elective course need to be designed in accordance with the expectations of the learners. However, more research is needed to determine what the syllabus of the elective course should include, how the students’ interests can be fully integrated into classroom activities and how and when the course should be evaluated.

PDF Formatında İndir

Download PDF