image.jpg

Derginin Adı: Kuramsal Eğititimbilim
Cilt: 2016/9
Sayı: 2
Makale Başlık: Evaluating Views of Teacher Candidates from Intellectual Disabilities Program towards Inclusion and Enrolled Teacher Training Program
Makale Alternatif Dilde Başlık: Zihin Engelliler Öğretmenliği Öğrencilerinin Kaynaştırma Uygulamalarına ve Öğrenim Gördükleri Bölüme Bakışlarının Değerlendirilmesi
Makale Eklenme Tarihi: 10.06.2016
Okunma Sayısı: 2
Makale Özeti: In this study, the views of teacher candidates from intellectual disabilities teacher training program towards participation of children with special needs in inclusion and the teacher training program they are enrolled was evaluated. Total of 59 teacher candidates, 18 of them worked in a research project as observers, completed a form according to instructions. The form included two cases about participation of children with special needs in inclusive settings. Results indicated that all teacher candidates generally, whether worked in the project or not, have negative views on participation of children with special needs in inclusion. Teacher candidates working in the research project have more negative views on the idea of “inclusion helps other students’ acceptance of differences.” Moreover, teacher candidates working in the project have significantly more satisfied with the teacher training program and more hopeful about the future.
Alternatif Dilde Özet: Bu araştırmada, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde öğrenim gören zihin engelliler öğretmenliği bölümü öğrencilerinin öğrenim gördükleri bölüme ve özel gereksinimli çocukların kaynaştırma uygulamalarına katılmasına yönelik bakış açıları incelenmiştir. On sekizi kaynaştırma uygulamaları ile ilgili bir araştırma projesinde gözlemci olarak çalışan toplam 59 zihin engelliler öğretmeni adayı, özel gereksinimli çocukların ilköğretim okullarında kaynaştırma uygulamalarına katılımlarıyla ilgili iki örnek olaya ve zihin engelliler öğretmenliği bölümüne ilişkin görüşlerini hazırlanan forma yönergeler doğrultusunda belirtmişlerdir. Analiz sonuçlarına göre, araştırma projesinde çalışan ve çalışmayan tüm öğrencilerin özel gereksinimli çocukların kaynaştırma uygulamalarına katılımlarını genel olarak olumsuz değerlendirdikleri belirlenmiştir. Kaynaştırma uygulamalarının sınıftaki diğer çocukların farklılıkları kabul etmesine katkı sağlayacağına ilişkin görüş açısından bakıldığında ise araştırma projesinde çalışan öğrencilerin daha olumsuz bir bakış açısına sahip oldukları ortaya çıkmıştır. Ayrıca araştırma projesinde görev alan öğrencilerin öğrenim gördükleri bölümden memnuniyetlerinin ve iyi bir gelecekleri olacağına dair umutlarının projede görev almayanlara göre anlamlı derecede fazla olduğu belirlenmiştir.

PDF Formatında İndir

Download PDF