image.jpg

Derginin Adı: RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi
Cilt: 2015/3
Sayı: 3
Makale Başlık: MELEK GEÇTİ’DE ‘ZAMAN’IN İZİNİ SÜRMEK
Makale Alternatif Dilde Başlık: TRACING THE ‘TIME’ IN MELEK GEÇTİ
Makale Eklenme Tarihi: 17.4.2016
Okunma Sayısı: 0
Makale Özeti: Vural Bahadır Bayrıl, 1980 Kuşağı Türk şiirinin en önemli temsilcilerindendir. Vural Ba-hadır Bayrıl’ın şiirlerine bakıldığında gelenekten beslendiği ve onu dönüştürerek modern bir şiir ortaya koyduğu görülmektedir. Şiir kitapları incelendiğinde “zaman” kavramının genel olarak Vural Bahadır Bayrıl şiirinin ana temalarından biri olduğu anlaşılır. V.B.Bayrıl’ın beslendiği kaynaklar göz önünde bulundurulduğunda ana temalardan biri olan “zaman”ın, “çoğul okumaya” müsait bir olgu olarak kullanıldığı hemen fark edilir. Bu çalışmanın amacı, Vural Bahadır Bayrıl’ın Melek Geçti isimli şiir kitabında “zaman”ın merkez izleklerden biri olduğunu tespit etmek, şairin beslendiği kaynaklardan hareketle şiirlerdeki zaman algısını, farklı okumalarla ortaya koymaktır.
Alternatif Dilde Özet: Vural Bahadır Bayrıl is one of the most important representatives of the 1980 generation Turkish Poetry. It is seen that Vural Bahadır Bayrıl was inspired by the traditionsand he created a modern poetry by turning traditions into a modern approach.When his poetry books are analyzed, we experience that; the term “time” is generally the main theme of poems of Vural Bahadır Bayrıl. When we consider the sourcesthat Vural Bahadır Bayrıl was inspired by, it is immediately noticed that; time, which is one of the main themes, is used as an available fact for “plural reading”. The aim of this study is; to determine “time” is one of the main themes in “Melek Geçti” the poetry baak of Vural Bahadır Bayrıl; and to reveal time perception in his boks with different readings by considering the sources that the poet was inspired.

PDF Formatında İndir

Download PDF