image.jpg

Derginin Adı: RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi
Cilt: 2015/2
Sayı: 2
Makale Başlık: CEVAT ŞAKİR KABAAĞAÇLI’NIN GÜLEN ADA HİKÂYESİNDE AKTARILAN DEĞERLER
Makale Alternatif Dilde Başlık: THE VALUES CONVEYED IN GÜLEN ADA BY CEVAT ŞAKİR KABAAĞAÇLI
Makale Eklenme Tarihi: 17.4.2016
Okunma Sayısı: 3
Makale Özeti: Bu çalışmanın amacı, Cevat Şakir Kabaağaçlı’nın eserlerindeki değerlerin Türk eğitim sistemi içerisinde ele alınması ve eğitimde kullanılabilirliği açısından ‘Gülen Ada’ hikâyesinin incelenmesidir. Edebiyatçı kimliğiyle Cevat Şakir Kabaağaçlı ya da daha çok bilinen adıyla Halikarnas Balıkçısı, Ege ve Akdeniz bölgelerinin bitki örtüsünü, iklimini, doğasını, denizini, deniz kıyısında ve hatta denizde yaşayan insanlarını anlatan bir hikâyeci ve romancı olarak tanınmaktadır. Bu yönüyle de edebiyatımızda önemli bir yere sahiptir. Yazarın eserleri genellikle deniz-kara, deniz insanı-kara insanı karşıtlığına dayanmaktadır. Kabaağaçlı’nın insan-doğa ilişkisini nasıl tasvir ettiğini ve bireyin kimliğini doğanın nasıl biçimlendirdiğini bütün eserlerinde olduğu gibi ‘Gülen Ada’ hikâyesinde de görmek mümkündür. Halikarnas Balıkçısı, insanları doğrudan iki gruba ayırır: deniz insanları ve kara insanları, bir başka deyişle; iyiler ve kötüler. Bu ahlâki tanımlar, değerler eğitimi alanında yeni nesillerin geleceğini yönlendirmede önemli bir zemindir. Cevat Şakir Kabaağaçlı’nın ‘Gülen Ada’ hikâyesinde aktarılan değerlerin tespitine yönelik bu araştırma, nitelik araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi ile yapılmıştır. Edebiyatın değerler aktarımında ne denli güçlü bir varlık olduğu konusu tartışılmaz bir gerçektir. Bu açıdan Türk eğitim sisteminde değerler eğitimi alanını, edebiyat eserleriyle de desteklemenin faydası dikkate alınmalıdır.
Alternatif Dilde Özet: The purpose of this study is to discuss the values set forth in the works of Cevat Şakir Kabaağaçlı within Turkish education system and examine the story, Gülen Ada in terms of the usability of these values in education. With his literary identity Cevat Şakir Karaağaçlı, or with hise more known name the fisherman of Halicarnassusis recognized as a storyteller or novelist who tells about the flora, climate, nature, sea, and people living on the sea coast or even in the sea in the Aegean and Mediterranean regions. He has a significant place in our literature with this feature. The works of the author are generally based on the opposition between sea-land and man in the sea-man on land. In the story named ‘Gülen Ada’, just as in all his other works, it is possible to see how Kabaağaçlı describes the relationship between man and nature, and how the identity of the individual is shaped by nature. The fisherman of Halicarnassus categorizes the human-beings into two: sea lovers and land lovers, in other words; the good one and the bad one. These moral definitions are an important dimension in directing the futures of the new generations in the field of education on values. This study identifying the values transferred in Cevat Şakir Karaağaçlı’s ‘Gülen Ada’ was conducted through the document analysis of the qualitative research method. It is an undisputed fact that literature is a strong tool for conveying the values to young generations. For that reason, it is suggested to enhance the discipline of the values education with the works in Turkish literature.

PDF Formatında İndir

Download PDF