image.jpg

Derginin Adı: RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi
Cilt: 2015/2
Sayı: 2
Makale Başlık: KIRKLARELİ İLİ AĞIZLARINDAN DERLEME SÖZLÜĞÜ’NE KATKILAR
Makale Alternatif Dilde Başlık: CONTRIBUTIONS OF KIRKLARELİ DIALECTS’ TO DERLEME SÖZLÜĞÜ
Makale Eklenme Tarihi: 17.4.2016
Okunma Sayısı: 0
Makale Özeti: Bu çalışma, sadece Kırklareli ili ağızlarına ait sözcükleri ve ölçünlü dilde bulunan sözcüklerin Kırklareli ili ağızlarındaki söylenişlerini, bu söylenişlerin standart Türkçe’deki imlasını, kelimelerin türlerini, anlamlarını ve bazı örnek cümlelerle kullanım bağlamlarını içermektedir. Bu çalışmayla, Kırklareli ağızlarında yaşadığı tespit edilen sözcüklerin Derleme Sözlüğü’ndeki yerini alması amaçlanmıştır. Mevcut Kırklareli yöresi ağız çalışmalarının, tarafımızdan yapılan derlemelerin Derleme Sözlüğü’ndeki anlam ve biçimleri karşılaştırılmış, yeni anlam ve biçimler kelime türleri halinde listelenmiştir. Bu liste fiiller, zarflar, sıfatlar ve adlar başlıklarını taşır. Bu başlıklar altında yer alan sözcükler Derleme Sözlüğü’nden anlamca ve biçimce farklılık göstermelerine ve Derleme Sözlüğü’nde bulunmamalarına göre tasnif edilmiştir. Adlar listesi de kendi içinde türlere ayrılmıştır. Bu tür çalışmalarla, ağız ölümlerinin yaşandığı günümüzde Derleme Sözlüğü’nün zenginleşmesine katkı sağlanacak, söz kayıplarının önüne geçilecektir.
Alternatif Dilde Özet: This study consists of the words which can only be found in Kırklareli dialect and the pronunciation of the words belonging to the standard language in Kırklareli dialect, the spelling of their pronunciation in Turkish, their parts of speech, the meanings and the usages with some examples. It is aimed to contribute the words determined in Kırklareli dialect to Derleme Sözlüğü. The studies about Kırklareli dialect and the collations we made were compared with those in Derleme Sözlüğü, and the new meanings and forms were listed in terms of their parts of speech. This list is divided into such categories as verbs, adverbs, adjectives and nouns. The words under these categories are classified by taking into account their meanings, forms and how they differ from those in Derleme Sözlüğü and whether they appear in Derleme Sözlüğü or not. The noun category has also been divided into some other categories. This study will contribute to Derleme Sözlüğü and the loss of words will be prevented in those days when dialect deaths are common.

PDF Formatında İndir

Download PDF