image.jpg

Derginin Adı: RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi
Cilt: 2014/1
Sayı: 1
Makale Başlık: TÜRK KÜLTÜR VE EDEBİYAT DİZGESİNDE ÇOK KİMLİKLİ BİR MÜTERCİM: SÜLEYMAN TEVFİK
Makale Alternatif Dilde Başlık: A TRANSLATOR WITH MULTIPLE PROFESSIONAL IDENTITIES IN TURKISH CULTURAL AND LITERARY SYSTEM: SÜLEYMAN TEVFİK
Makale Eklenme Tarihi: 17.4.2016
Okunma Sayısı: 2
Makale Özeti: Bu makalede kültür ve edebiyat dizgemizde farklı kimlikleriyle ön plana çıkan Süleyman Tevfik’in “gazeteci”, “muallim”, “muharrir” ve “sözlükbilimci” kimliklerine kısaca değinildikten sonra, “mütercim” kimliğinin Türk çeviri tarihindeki yeri ve önemine dikkat çekilmiştir. Amaç, Süleyman Tevfik’in gerek telif gerekse çeviri eserleri ve “mütercim” kimliği üzerine “çeviri eser seçimi” ve “çeviri amacı” vurgusuyla bütünlüklü bir çalışma yapmaktır. Arapça, Farsça, İngilizce, İtalyanca, Fransızca ve Ermenice bilen Süleyman Tevfik dil, edebiyat, din, yemek gibi konular hakkında birçok telif eser vermiş ve çeşitli çeviriler yapmıştır. Eserlerini çevirdiği yazarlar arasında Emile Zola, Paul de Kock, Ponson du Terrail, Maurice Leblanc, Pierre Louys ve Pierre Benoit gibi Fransız edebiyatının önde gelen romancıları yer almaktadır. Bunların yanı sıra yazarı bilinmeyen eserler de çevirmiştir. II. Meşrutiyet sonrasında Türk kültür ve edebiyat dizgesinde çok popüler bir tür olarak ortaya çıkan polisiye roman türünde de çevirileri bulunan Süleyman Tevfik, dönemin üstat kabul edilen mütercimlerinden olan Avan-zâde Mehmed Süleyman ile Fransızcadan Türkçeye bir de sözlük çevirmiştir. Süleyman Tevfik’in II. Meşrutiyet’ten Cumhuriyet’e Elli Yıllık Hatıralarım (haz. Tahsin Yıldırım - Şaban Özdemir, 2011) isimli hatıra türündeki eserinden ve çevirilerine yazdığı ön sözlerden hareketle “mütercim” kimliğinin irdelenmeye çalışılacağı bu makalede elde edilen veriler, Alman çeviribilimci Hans J. Vermeer’in “skopos (amaç)” ve İsrailli çeviribilimci Itamar Even-Zohar’ın “kültür repertuarı” kavramları temel alınarak değerlendirilmiştir.
Alternatif Dilde Özet: In this essay, the identity of Süleyman Tevfik as a translator, who comes into prominence with his various professional identities in our cultural and literary systems, will be highlighted in terms of his position and significance in our history of translation, after his identities as a teacher, a journalist, an author and a lexicologist have been touched on shortly. It is aimed to conduct a complete and comprehensive study on both the original and translation works of Süleyman Tevfik as well as his identity as a translator, with an emphasis on his selection of original work to be translated along with his purpose of translation. Süleyman Tevfik, who speaks Arabic, Persian, English, Italian, French and Armenian languages, has original works on a wide variety of fields like language, literature, religion and cooking apart from a number of translations. The leading novelists of French literature such as Emile Zola, Paul de Kock, Ponson du Terrail, Maurice Leblanc, Pierre Louys and Pierre Benoit are among the authors the works of which Süleyman Tevfik translated. Besides these, he also translated some works whose writers are anonymous. Süleyman Tevfik, who also has translations from detective fiction -which turned out to be a popular literary genre in Turkish cultural and literary system after the Second Constitutional Era, translated a French-Turkish dictionary with Avan-zâde Süleyman, who was recognized as one of the master translators of the relevant era. The data gained from this research, which intends to analyze in depth the identity of Süleyman Tevfik as a translator based on Süleyman Tevfik's original work on the genre of memoir with the title II. Meşrutiyet'ten Cumhuriyet'e Elli Yıllık Hatıralarım (My Semicentennial Memories from the Second Constitutional Era to the Republic Period (ed. by Tahsin Yıldırım - Şaban Özdemir, 2011) and the prefaces he wrote for his translation works, will be assessed with reference to the “skopos” concept of Hans J. Vermeer, who is a German scientist of translation studies, and the “culture repertoire” concept of Itamar Even-Zohar, who is an Israeli scientist of translation studies.

PDF Formatında İndir

Download PDF