image.jpg

Derginin Adı: RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi
Cilt: 2014/1
Sayı: 1
Makale Başlık: KIRKLARELİ’NDE 2013 YILINDA DOĞAN ÇOCUKLARA VERİLEN ADLARIN ÖZELLİKLERİ
Makale Alternatif Dilde Başlık: THE PROPERTIES OF CHILDREN’S NAMES WHO ARE BORN IN 2013 IN KIRKLARELI
Makale Eklenme Tarihi: 16.4.2016
Okunma Sayısı: 0
Makale Özeti: Bu çalışmada Kırklareli’nde 2013 yılında doğan çocuklara verilen adlar incelendi. İnceleme için Kırklareli Nüfus Müdürlüğünden 2013 yılında doğan çocuklara verilen adlar alındı. Bu adlar kökenleri, kavram alanları, imlâları, referans kişiler, doğum zamanı, çocuğun doğum sırası, adın dilek bildirmesi, çocuğun cinsiyeti, ad ve soyadı uyumu, verilen adların alfabetik ve sayısal sıklığı bakımından ele alındı. Bu incelemeye göre, Kırklareli’nde 2013 yılında doğan çocuklara verilen adların köken bakımından Türkçe, Arapça, Farsça, İbranice, İtalyanca, Moğolca, Yunanca, Latince, Fransızca, İspanyolca, İngilizce, Lehçe, Slovakça kaynaklı olduğu; duygudan madenlere, dinden tarihe çok farklı alanlardan kavram adları verildiği; adların verilişinde çoklukla sözlüklerin tarandığı, bunun yanında sözlüklere bakmadan kulak imlâsı muvacehesinde verilen adların da bulunduğu; referans kişilikler bakımından dinden ve tarihten çok istifade edildiği; çocuğun doğduğu tarih, özel bir dini gün, mevsim, gün ve ay adlarının çocuklara ad verilirken kullanıldığı; çocukların doğum sırasına dikkat edildiği; onun yaşaması, mutluluğu, üstünlüğü ve güzel bir ömür temennisi; toplumdaki cinsiyetlere tahsis edilmiş adlara dikkat edildiği ve verilen adlardan 213’ünün erkek adı, 210’unun kız adı olduğu; ad ve soyadı arasındaki başta kafiyelilik, ad ve soyadı arasındaki sonda kafiyelilik, ad sonu ve soyadı başındaki kafiyelilik ve ad ve soyadı arasındaki anlam uyumuna dikkat edildiği görülmüştür. Kırklareli’nde 2013 yılında doğan çocuklara verilen adlarda en çok A (50) ve B (42) ile başlayan harfler ve en çok da Nur (33) ve Zeynep (30) adı tercih edilmiştir.
Alternatif Dilde Özet: This paper examines the names given to children born in Kırklareli in 2013. Data was obtained from the Kırklareli public Records Office for the children born in 2013. Their given names were studied in terms of origins, conceptual areas, spelling, persons of reference, time of birth, number of siblings, whether the name signifies a wish, the child's gender, harmony between given name and family name, alphabetical frequency, and the number of times each name was given. According to the analysis of the data, given names of children born in Kırklareli in 2013 had origins in the Turkish, Arabic, Persian, Hebrew, Italian, Mongolian, Greek, Latin, French. English, Polish and Slovakian languages. Conceptual areas varied from feelings to minerals, religion and history. Name dictionaries were often consulted, but there were spellings that were based on pronunciation. There were children named after persons of historical or religious significance, and religious days, seasons, names of days and months were used in naming the child. Whether the child had any siblings was observed when naming the child. Wishes that influenced the choice of name include the child's survival, privilege and a long, happy life. Gender roles were observed and 213 given names were boy's names, and 210 were girl's names. Parents paid attention to rhyming between the beginning of the given and family names, the end of both names, and the end of the given name and beginning of family name; harmony of the meanings of the two names was also a consideration. The letter A was the most frequent first letter of the given name with 50 instances, followed by the letter B with 42. The most common names were Nur (33) and Zeynep (30).

PDF Formatında İndir

Download PDF