image.jpg

Derginin Adı: Gazi Eğitim Bilimleri Dergisi
Cilt: 2015/2
Sayı: 2
Makale Başlık: ORTAOKUL 5. SINIF FEN BİLİMLERİ DERS KİTABINA YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 29.1.2016
Okunma Sayısı: 2
Makale Özeti: 2003-2004 eğitim-öğretim yılından itibaren ücretsiz olarak dağıtılan ders kitapları; öğretmen ve öğrencilerin ders süresinde ve ders dışı çalışmalarında en çok yararlandıkları kaynaklardan bir tanesidir. Bu çalışmanın amacı, 2013 fen bilimleri dersi öğretim programına göre hazırlanmış özel bir yayınevine ait ortaokul 5. sınıf Fen Bilimleri ders kitabına ilişkin öğretmen görüşlerinin değerlendirilmesidir. Araştırma nitel araştırma yaklaşımlarından olgu bilim çalışması olarak yürütülmüştür. Amasya ili ortaokullarında fen bilgisi öğretmeni olarak görev yapan ve 5. sınıf Fen Bilimleri ders kitabını kullanan 8 öğretmen ile mülakat yapılmıştır. Öğretmenlerin görüşlerinden elde edilen veriler NVIVO programı ile analiz edilmiştir. Öğretmenler ders kitabında bazı yetersizlikler olduğunu ve düzenlemeler gerektiğini belirtmekte, kitabın içeriğini ve ölçme değerlendirme bölümlerini olumsuz yönde eleştirerek, öğretmen kılavuz kitabı ve öğrenci çalışma kitabının bulunmamasını büyük bir eksiklik olarak gördüklerini ifade etmektedirler. Öğretmenlerin tespit ettikleri bu eksiklikleri gidermek, daha etkili bir öğretim aracı hazırlayabilmek amacıyla çalışmanın sonunda bazı önerilerde bulunulmuştur.
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF