image.jpg

Derginin Adı: International Journal of Educational Studies in Mathematics
Cilt: 2015/2
Sayı: 1
Makale Başlık: Evaluation of the Views of Students towards Creative Drama Used in Mathematics Education
Makale Alternatif Dilde Başlık: Matematik Öğretiminde Kullanılan Yaratıcı Drama Yöntemine Yönelik Öğrenci Görüşlerinin Değerlendirilmesi
Makale Eklenme Tarihi: 18.1.2016
Okunma Sayısı: 0
Makale Özeti: The aim of this study is to present the views of 6th grade students about the creative drama method, after the method was used for teaching of “volume of prisms” subject. The study group of this research was selected among volunteers from a math lesson in which creative drama method is used and consists of 19 students, 9 of which are female and 10 of which are male. In order to determine the views of the students group related with creative drama method in detail, focus group discussions were used. The data obtained from the interviews were resolved by content analysis. According to the results, students stated that creative drama positively effects the interclass communication, that it allows them to learn easily, to expose their abilities. Students think that math is a joyful lesson, after application of creative drama method.
Alternatif Dilde Özet: Araştırmada 6. sınıf öğrencilerinin etkili öğretim yöntemlerinden biri olan yaratıcı drama yöntemine yönelik görüşlerini ortaya koymak amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda belirlenen “Prizmaların Hacmi” konusuna yönelik uygun ders planı hazırlanmış ve yöntem uygulamaya koyulmuştur. Dersin sonrasında öğretmen ve uzman görüşü alınarak hazırlanmış 9 açık uçlu soru, gönüllü olarak seçilen 19 öğrenciye sorulmuştur. Veri toplama aracı olarak odak grup görüşmelerinden yararlanılmıştır. Öğrenci görüşlerinden elde edilen veriler içerik analizi ile çözümlenmiştir. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre öğrenciler; yaratıcı dramanın öğrenmeyi kolaylaştırdığını, bireydeki yetenekleri ortaya çıkardığını, sınıf-içi iletişimi olumlu yönde etkilediğini, matematik öğretimini eğlenceli hale getirdiğini düşünmektedir.