image.jpg

Derginin Adı: Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Cilt: 2013/1
Sayı: 1
Makale Başlık: SİYASETİN KÜLTÜREL VE SOSYAL HAYATTAKİ YANSIMALARI BAĞLAMINDA “ENSÂR VE MUHACİR” KAVRAMLARI
Makale Alternatif Dilde Başlık: REFLECTIONS OF THE POLITICS ON THE CULTURAL AND SOCIAL LIFE IN THE CONTEXT OF THE CONCEPTS; “ANSAR AND MUHADJIR”
Makale Eklenme Tarihi: 22.12.2015
Okunma Sayısı: 2
Makale Özeti: Peygamberliğin Medine döneminde Müslümanları tanımlamak üzere kullanılan alt kimlik arasında Ensâr ve Muhacir kavramlarının özel bir yeri vardır. Bununla birlikte Resûlullah’tan sonraki dönemlerde Ensâr ve Muhacir kavramlarına nispet edilmede farklılıklar ortaya çıkmıştır. Ensâr kavramına mensubiyet ve bu kelimeyi kimlik olarak kullanmak daha yaygın iken Muhacir kavramını kimlik olarak kullananlar yok denecek kadar azdır. Hz. Peygamber döneminde Muhacirlerden olmak büyük bir şeref ve iftihar sebebi iken Muhacirlerin çocuklarının kendilerini babalarının bu sıfatına nispet etmemeleri dikkat çekicidir. Elinizdeki makalede, bunun siyasî sebepleri üzerinde durulacaktır.
Alternatif Dilde Özet: There is special importance of the concepts of Muhajir and Ansar that were the sub-identity to describe Muslims when the prophet was at Madina. However, there are differences in the usage of those concepts after the prophet. While the concept of Ansar and their usage as an identity was so commonly used, concept of Muhadjir was much less in usage as an identity. Although it was considered to be Muhadjir as a great honor in time of the Prophet, it is interesting that their descendants did not attach themselves to their father’s honorary title “Muhadjir”. In this article, we will deal the political reasons of them.

PDF Formatında İndir

Download PDF