image.jpg

Derginin Adı: Kuramsal Eğititimbilim
Cilt: 2015/8
Sayı: 4
Makale Başlık: Bağlam Temelli Fen Soru Yazımı: Kriterler ve Efsaneler
Makale Alternatif Dilde Başlık: How to Write Good Quality Contextual Science Questions: Criteria and Myths
Makale Eklenme Tarihi: 1.12.2015
Okunma Sayısı: 4
Makale Özeti: Bağlam temelli soru fen bilgisinin bir bağlam ile örüntülenerek sunulduğu sorudur. Bu çalışmanın amacı bağlam temelli soruların yazılabilmesi için uyulması gereken ölçütlerin belirlenmesidir. Bu ölçütler belirlenirken alan yazındaki konu ile ilgili çalışmalar taranmış, belirlenen çalışmalar detaylı incelenmiş ve sonuçları ilgili ölçütlerin belirlenmesi için sentezlenmiştir. Bağlam temelli olarak hazırlanan soruların daha nitelikli, net ve kaliteli olması için gerekli olan 3 temel ve 11 alt ölçüt belirlenmiştir. İdealleştirilmiş sorular fen bilgisinin bilgi ve problem çözümü odaklı olarak kurgulandığı ve bağlam sunma kaygısından uzak olan sorulardır. Belirlenen ölçütler ile birlikte bağlam temelli sorular idealleştirilmiş sorular ile karşılaştırılmış ve farkları ortaya konmuştur. Son adımda bağlam temelli soru niteliği, netliği ve kalitesi ile ilgili olmayan fakat bu konuda genel yargı oluşturmuş yanlışlar (efsaneler) ortaya konmuş ve bunlar detaylı bir şekilde açıklanmıştır. Bu çalışma bağlam temelli soru yazımı ile ilgilenmek isteyen tüm eğitim paydaşlarına rehber olacak niteliktedir.
Alternatif Dilde Özet: The goal of this study is to set criteria for writing good contextual questions. This is a theoretical research work based on an extensive literature review. Extensive literature comprised of reviewing leading data bases, educational journals, and proceedings. All the collected materials from these resources were read, compiled, analyzed, interpreted, and synthesized. The information gathered from these sources were systematically used as an input to generate criteria for writing good contextual questions. Eventually, 3 main criteria and 11 sub-criteria were generated from these studies. Besides, the difference between contextual and idealized questions was presented comparatively. As a final step, common misunderstandings i.e., myths related to contextual questions were determined and presented in detail. This study can be seen as a how-to-guide to all stake holders of education for writing good contextual questions.

PDF Formatında İndir

Download PDF