image.jpg

Derginin Adı: Kuramsal Eğititimbilim
Cilt: 2015/8
Sayı: 4
Makale Başlık: İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Çoklu Çözüm İçeren Problemleri Çözebilme Becerileri
Makale Alternatif Dilde Başlık: Prospective Elementary Mathematics Teachers' Skills to Solve Problems Involving Multi-Solution
Makale Eklenme Tarihi: 1.12.2015
Okunma Sayısı: 4
Makale Özeti: Bu araştırmanın amacı farklı matematik konularında çoklu çözüm içeren problemlerde ilköğretim matematik öğretmeni adaylarının performanslarının incelenmesidir. Araştırma 2013-2014 bahar dönemi sonunda ilköğretim bölümü matematik öğretmenliği anabilim dalında öğrenim gören 239 öğretmen adayı ile gerçekleştirilmiştir. İlköğretim matematik öğretmeni adaylarının çoklu çözümleri içeren problemlere ait problem çözüm puanlarının sınıf seviyesi açısından nasıl değiştiğinin incelenmesi amaçlandığından, araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak, alan yazı desteği alınarak araştırmacılar tarafından oluşturulan çoklu çözüm problemleri kullanılmıştır. Araştırma sonunda sözel, cebirsel ve geometri problemlerinin sınıf düzeylerinde çoklu çözüm puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farkın olmadığı fakat denklem sistemleri probleminde sınıf düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farkın olduğu bulunmuştur. Ayrıca öğretmen adaylarının problemlere karşın çoklu çözüm üretmede yetersiz oldukları ortaya çıkmıştır.
Alternatif Dilde Özet: The study has been carried out to evaluate the performance of prospective elementary mathematics teachers with regard to the problems with multiple solutions for different mathematical subjects. With the participation of 239 prospective teachers in the department of mathematics teaching of elementary schools, the study has been conducted in the end of the spring semester 2013-2014. As the study aims to analyze how the problem solving scores related to the problems with multiple solutions of prospective elementary mathematics teachers vary in terms of grade level, the survey model has been utilized in the study. In addition to the support from literature as data collection tool, the problems with multiple solutions formed by researchers have been used. In the end of the study, it has been concluded that there is no statistically significant difference among the scores of multiple solutions at the grade levels in verbal, algebraic and geometry problems, but there is a statistically significant difference among the grade levels in the systems of equations problems.

PDF Formatında İndir

Download PDF