image.jpg

Derginin Adı: Uluslararası Beşeri Bilimler ve Eğitim
Cilt: 2015/1
Sayı: 2
Makale Başlık: Yabancı Dil Eğitiminde Örtük Öğrenim Yönteminin Okuma Parçalarına Uyarlanması
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 18.11.2015
Okunma Sayısı: 2
Makale Özeti: Günümüzde yabancı dil eğitiminde pek çok değişik metot ve yöntem kullanılmaktadır. Ancak bunların içerisinde özellikle İngilizce eğitimi konusunda İkinci dil edinim teorilerinden oldukça sıklıkla faydalanıldığı görülür. Doğduktan sonraki süreçte, ana dilimizi öğrenirken meydana gelen gelişmeler konusunda hemen hemen hiç birimizin kesin bir anısı bulunmamaktadır. Genellikle farkında olmadan meydana gelen bu öğrenme şekli ikinci dil edinim teorilerinde “implicit (örtük) öğrenim” terimi ile ifade edilmektedir. Buna karşın, yabancı dili öğrenen bireyin bilinçli ve farkında olarak yapmış olduğu çalışmalar hususunda ise, “explicit (bilinçli)” teriminin kullanıldığı görülmektedir. Örtük öğrenme her ne kadar çocuk yaşlarda daha net bir şekilde tespit edilebilir bir öğrenme şekli olsa da, uygun ortam ya da öğrenim teknikleri kullanıldığı takdirde ileri yaşlarda da faydalanılabilen bir öğrenim şekli olduğu bu çalışmada savunulmaktadır.İnsanoğlunun asırlardan beri yabancı dil öğrenimi konusunda hayalini kurduğu öğrenim şekli olan bilinç dışı öğrenmeyi geniş ölçüde gerçekleşir kılabilecek önemli teorik ve pratik bilgiler içeren bu çalışmada, Örtük Öğrenme metodu okuma parçalarına uyarlanarak, bireylerin hedeflenen yabancı dile ilişkin dilsel girdileri herhangi bir gaye gütmeksizin, farkında olmadan elde etmesi olanaklı kılınmıştır. Bu yöntemin ileride pek çok hikâyeye farklı dillerde de uygulanmasıyla, yabancı dil öğrenim yükünün azaltılması ve bireylerin hedeflenen dile ilişkin öğrenim farkındalığı pasif iken, o dile ait dilsel girdileri öğrenebilmeleri amaçlamaktadır.
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF