image.jpg

Derginin Adı: Uluslararası Beşeri Bilimler ve Eğitim
Cilt: 2015/1
Sayı: 1
Makale Başlık: Kemalettin Tuğcu’nun Romanlarında Değerler Eğitimi
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 18.11.2015
Okunma Sayısı: 13
Makale Özeti: Her toplumun kendine özgü değerleri ya da değerler sistemi mevcuttur. Okulların temel amacı, sağlıklı, iyi özelliklerle donanmış, belirli idealleri olan, erdemli bireyler yetiştirmektir. Geçmişte ahlâk eğitimi, karakter eğitimi gibi adlar altında verilen eğitimin güncel ve geliştirilmiş şekli olan değerler eğitimi, son yıllarda eğitimin önemli konularından biri olmuştur. Okullarda artan şiddet olayları, saygıdan ve sevgiden yoksunluk, uyuşturucu ve sigara kullanımı sonucunda değerler eğitimi gündeme gelmiştir. Değerler Eğitimi il millî eğitim müdürlükleri tarafından oluşturulan projelerle okullarda yürütülmekte; sevgi, sorumluluk, saygı, hoşgörü, özgüven, empati, adalet, cesaret, liderlik, nezaket, dostluk, yardımlaşma, temizlik, doğruluk, dürüstlük, misafirperverlik, vatanseverlik, merhamet, paylaşma, alçakgönüllülük, çalışkanlık, iyilikseverlik, fedakarlık gibi değerler kazandırılmak istenmektedir. İnsan hayatında büyük öneme sahip olan kitaplar, çocukluk döneminden itibaren etkili olmaya, bireyin hayatına girmeye başlamaktadır. Çocuğun duyarlı bir düşünce yapısına sahip olmasının nitelikli kitaplarla gerçekleştirilebileceği bugün artık tartışmasız kabul edilmektedir. Bir milletin çocuk edebiyatına ait ürünleri, o milletin nasıl bir gelecek istediği ile yakından ilgilidir. Öğretim çağında bireye kazandırılmak istenen bazı değerler edebî eserlerle kazandırılabilmektedir. Bu çalışmanın amacı Kemalettin Tuğcu’nun romanlarında üzerinde durulan değerleri tespit etmektir. 1940-1970 yılları arasında çocuklar için 300’ün üzerinde kitap yazmış olan Kemalettin Tuğcu, romanlarında sevgi, merhamet, tutumluluk, yardımlaşma, çalışarak kazanma, sabır, din, misafirperverlik gibi değerleri yoğun olarak işlemiştir. Kemalettin Tuğcu’nun romanları sade, akıcı ve kolay okunmalarından, romanların konularının güncel olmasından dolayı bu değerlerin çocuğa kazandırılmasında materyal olarak kullanılabilir.
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF