image.jpg

Derginin Adı: Uluslararası Beşeri Bilimler ve Eğitim
Cilt: 2015/1
Sayı: 1
Makale Başlık: Çağdaş Sosyo-Psikolojik Sorunlara Bir Yanıt Olarak Sosyoterapi
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 18.11.2015
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Günümüz bireyinin sorunları, sosyal alan ile psikolojik / bireysel alanların kesiştiği bir zeminde tezahür etmektedir. Psikologlar bireysel sorunlarla, sosyal hizmet uzmanları toplumsal ve bireysel konularla ilgilenirken,sosyoloji bu iki alan ile de, disiplinlerarası bir yaklaşımda, az ya da çok bağlantılı bir potansiyele sahiptir. Bu potansiyelin açığa çıkması yönünde değerlendirilebilecek uygulama alanlarından birisi sosyoterapidir. Çağdaş toplumdaki bireylerin sorunlarının hem sosyolojik hem de psikolojik boyutları olduğu gözetildiğinde, bir diğer ifadeyle bu sorunların sosyo-psikolojik bir nitelik kazandığı kavrandığında, çözüm arayışlarının psikolojiylesınırlı kalmayıp, sosyolojinin de dâhil edildiği bir zemine geçmesi gerekmektedir. Sosyoterapi bize bu imkânı sunmaktadır.
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF