image.jpg

Derginin Adı: Kuramsal Eğititimbilim
Cilt: 2014/7
Sayı: 4
Makale Başlık: İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Geometrik İnşa Etkinliklerine Yönelik Görüşleri
Makale Alternatif Dilde Başlık: Pre-service Elementary Mathematics Teachers’ Views About Geometric Construction
Makale Eklenme Tarihi: 25.10.2015
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Geometri öğrenme görselleştirme, geometrik inşa ve muhakeme olmak üzere üç bilişsel süreci içermektedir. Bu süreçlerden görselleştirme ve muhakeme süreçlerine yönelik literatürde birçok çalışmaya rastlanmasına karşın geometrik inşa sürecine yönelik çok fazla çalışmaya rastlanmamaktadır. Bu araştırmada Ege bölgesindeki bir devlet üniversitesinin ilköğretim matematik öğretmenliği bölümünde okuyan 63 öğretmen adayının geometrik inşa etkinliklerine yönelik görüşleri incelenmiştir. Bu amaçla veriler açık uçlu sorulardan oluşan bir görüş formu ve dersin öğretmeni tarafından tutulan alan notları yardımıyla toplanmıştır. Elde edilen veriler betimsel olarak analiz edilmiştir. Sonuçlar, öğretmen adaylarının geçmiş deneyimlerinde bu tür inşa etkinlikleriyle çok fazla karşılaşmadıklarını, geometrik inşa etkinliklerine yönelik olumlu düşüncelerinin olduğunu ve bu çalışmaların geometri konularının öğrenilmesine yardımcı olacağını düşündüklerini göstermektedir. Bunun yanında öğretmen adaylarının inşa etkinliklerinde karşılaştıkları en büyük güçlüklerin ise pergel ve ölçüsüz cetveli kullanma ve inşa aşamalarına karar verme oldukları belirlenmiştir.
Alternatif Dilde Özet: Geometrical reasoning involves three kinds of cognitive process: visualization process, construction process and reasoning process. Although many studies about the visualization and reasoning process in the learning geometry found in the literature, there were a few researches about the geometric construction process. This study investigated 63 pre-service elementary mathematics teachers’ views about geometric construction activities using compass and straightedge from an education faculty in the west Anatolia region of Turkey. Data were obtained from an open-ended questionnaire and teacher’s field notes. Data were analyzed by descriptive method. The result of the study showed that pre-service teachers haven’t encountered with these activities in their past experiences and they have positive views about them. Moreover they think that these activities would help them to learn geometry concepts. In addition, it was determined that pre-service teachers have difficulties both using compass and deciding how to begin to draw.

PDF Formatında İndir

Download PDF