image.jpg

Derginin Adı: Kuramsal Eğititimbilim
Cilt: 2014/7
Sayı: 2
Makale Başlık: Bilgisayar Oyunları, Eğitsel Kullanımları ve Tasarım Yeterlikleri Açısından BÖTE Öğretmen Adaylarının Değerlendirilmesi
Makale Alternatif Dilde Başlık: The Evaluation of CEIT Teacher Candidates in Terms of Computer Games, Educational Use of Computer Games and Game Design Qualifications
Makale Eklenme Tarihi: 25.10.2015
Okunma Sayısı: 0
Makale Özeti: Bilgisayar oyunları, günümüz dijital öğrenci profilinin eğitiminde önemli bir kullanım potansiyeline sahiptir. Bu potansiyelin kullanımında öne çıkan bireylerden birisi de okullarda bir teknoloji lideri olan bilgisayar öğretmenleridir. Bu araştırmada, bilgisayar öğretmenlerinin bilgisayar oyunlarına yönelik görüşleri farklı boyutlardan ele alınmıştır. Araştırma kapsamında 119 bilgisayar öğretmen adayına ulaşılmış, geliştirilen anketle veri toplanmıştır. Araştırma sonucunda bilgisayar öğretmen adaylarının eğitsel anlamda bilgisayar oyunlarının kullanımı konusunda olumlu düşünceye sahip oldukları ve eğitsel oyunların tasarımı ve analizi konusunda kendilerini yeterli gördükleri, ancak bilgisayar oyunları konusunda bağımlılık riski, zaman kaybı gibi bazı konularda kısmen olumsuz görüşe sahip oldukları sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca eğitsel oyun dersi alan öğrenciler ile cep telefonundan oyun oynayan öğrencilerin bilgisayar oyunlarına yönelik bazı boyutlarda görüşlerinin daha olumlu olduğu ve kendilerini daha yeterli gördükleri sonucuna ulaşılmıştır. Cinsiyet açısından sadece bilgisayar oyunları geneli için erkekler kızlardan oyunlar konusunda daha olumlu görüş bildirirken, bilgisayar oyunlarının eğitim amaçlı kullanımı ve eğitsel oyunların tasarımı/analizi açısından bir farklılık bulunmamaktadır.
Alternatif Dilde Özet: Computer games have an important usage potential in the education of today’s digital student profile. Also computer teachers known as technology leaders in schools are the main stakeholders of this potential. In this study, opinions of the computer teachers about computer games are examined from different perspectives. 119 computer teacher candidates participated in this study, and the data were collected by a questionnaire. As a result of this study, computer teacher candidates have a positive thinking about the usage of computer games in education and they see themselves qualified for the analysis and design of educational games. But they partially have negative attitudes about some risks like addiction and lose of time. Also the candidates who attended the educational game courses and play games from their mobile phones have more positive opinions, and they see themselves more qualified than others. Males have more positive opinions about computer games than females, but in terms of educational games and the analysis and design of the computer games, there is no significant difference between males and females

PDF Formatında İndir

Download PDF