image.jpg

Derginin Adı: Kuramsal Eğititimbilim
Cilt: 2014/7
Sayı: 1
Makale Başlık: Okul Öncesi Öğretmenlerinin Dünya Vatandaşlığı Eğitimi İle İlgili Görüşleri
Makale Alternatif Dilde Başlık: Preschool Teachers’ Views on World Citizenship Education
Makale Eklenme Tarihi: 24.10.2015
Okunma Sayısı: 5
Makale Özeti: Bu araştırmada okul öncesi öğretmenlerinin dünya vatandaşlığı kavramı ve okul öncesi dönemde dünya vatandaşlığı eğitimi ile ilgili görüşlerini incelemek amaçlanmıştır. Araştırmada Gallavan (2008) tarafından geliştirilen “21. Yüzyılda Dünya Vatandaşlığı Öğretimi Anket Formu (Teaching World Citizenship in the Twenty-First Century Survey)” kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini, Yalova, Afyonkarahisar, Eskişehir, Aksaray ve Rize illerinde gerçekleştirilen Milli Eğitim Bakanlığı hizmet içi eğitim programlarına ve seminerlerine Türkiye’nin farklı illerinden katılan toplam 345 okul öncesi öğretmeni oluşturmuştur. Araştırmada elde edilen bulgulara göre öğretmenlerin çoğu okul öncesi eğitim programının dünya vatandaşlığını içermesi gerektiğini, çocuklara dünya vatandaşlığını öğretmek istediğini, ancak aldıkları öğretmen eğitim programının ve alan deneyimlerinin çocuklara dünya vatandaşlığını öğretmeye hazırlamadığını belirtmiştir.
Alternatif Dilde Özet: The current study aimed at investigating views of preschool teachers on the concept of world citizenship education and teaching world citizenship in the preschool years. The Teaching World Citizenship in the Twenty-First Century Survey developed by Gallayan (2008) was used in this research. The sample consisted of 345 preschool teachers involving in in-service training programs and seminars held by the Ministry of National Education in the following cities of Turkey: Yalova, Afyonkarahisar, Eskişehir, Aksaray and Rize. It was found out that majority of the teachers believed that preschool teaching programs should consider world citizenship and wanted to teach it to children. However, teacher education received and teaching experiences gained did not enable them to teach world citizenship to children.

PDF Formatında İndir

Download PDF