image.jpg

Derginin Adı: Kuramsal Eğititimbilim
Cilt: 2014/7
Sayı: 1
Makale Başlık: Yazılı Basına Yansımaları İle Okuldaki Şiddet Olaylarının İncelenmesi
Makale Alternatif Dilde Başlık: An Analyis of School Violence as Reflected in the Printed Media
Makale Eklenme Tarihi: 24.10.2015
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Bu çalışmanın amacı, okullarda meydana gelen şiddet olaylarını gazetelerde yer alan haberler aracılığıyla incelemektir. Bu araştırmada, okullarda meydana gelen şiddet olaylarının gazetelere nasıl ve ne sıklıkta yansıtıldığına, hangi tür olayların, hangi kademede ve kimler arasında yaşandığına ilişkin sorulara yanıt aranmaktadır. Bu kapsamda, 2005-2010 yılları arasında ulusal gazeteler (Hürriyet, Cumhuriyet, Zaman, Sabah) taranmış, okullardaki şiddet olaylarına ilişkin haberlerin analizinde betimsel analiz ve doküman incelemesi tekniği kullanılmıştır. Bu gazeteler “ölçüt örneklem” yöntemine göre amaçlı olarak seçilmiştir. Veriler, her dört gazeteye ilişkin arşivlerden alınmıştır. Haberleri seçerken şiddet olayının okul içerisinde gerçekleşmesi esas alınmıştır. Arşiv taraması sonucu dört gazetede 149 haber bulunmuştur. Okulda yaşanan şiddetle ilgili haberler en çok Hürriyet gazetesinde, en az ise Cumhuriyet gazetesinde yayınlanmıştır. Olayların en çok ilköğretim kurumlarında ve öğrenci-öğretmen arasında yaşandığı sonucuna ulaşılmıştır.
Alternatif Dilde Özet: School violence is one of the most important problems threatening physical and mental health of people in Turkey as well .The main purpose of this study is to analyze school violence as reflected in the print media between the years of 2005 and 2010. It aims to explore the dynamics of and reasons behind school violence. Besides, the context for school violence is also examined. In this study, national newspapers, namely Hürriyet, Cumhuriyet, Zaman and Sabah published between the years of 2005 and 2010 were scanned to detect news on school violence and detected news was content analyzed. Findings revealed that violence occurred mostly in primary schools between teachers and students. Also, news on school violence was mostly published in Hürriyet, but at least in Cumhuriyet.

PDF Formatında İndir

Download PDF