image.jpg

Derginin Adı: Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi
Cilt: 2015/16
Sayı: 2
Makale Başlık: The Relationship between Prospective Teachers’ Belief Systems and Writing-to-Learn
Makale Alternatif Dilde Başlık: Öğretmen Adaylarının İnanç Sistemleri ile Öğrenme Amaçlı Yazma Arasındaki İlişki
Makale Eklenme Tarihi: 2.10.2015
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: The purpose of this study is to investigate the relationship between prospective teachers’ belief systems and writing-to-learn. The participants comprised eight freshmen from the Department of Elementary Science Education at a public university in Turkey. The data were collected using semi-structured interviews.The results indicated that epistemological and pedagogical beliefs, attitudes and pre-experience were the main factors that affected the participants’ writing processes. These prospective teachers also used a set of cognitive, meta-cognitive and affective strategies in their writing such as self-assessment, awareness, revising and empathising. Overall, writing provided the participants with benefits that helped them perform research, construct knowledge, understand conceptual change and acquire permanent learning. Therefore, this study concludes that the development of prospective teachers’ belief systems can increase the quality of writing-to-learn and the strategies used for such activities
Alternatif Dilde Özet: Bu araştırmada fen bilimleri öğretmen adaylarının inanç sistemleri ile öğrenme amaçlı yazma pratikleri arasındaki ilişki incelenmiştir.Araştırmaya üniversite düzeyinde 1. sınıfta öğrenim gören sekiz fen bilimleri öğretmen adayı katılmıştır. Öğretmen adayları ısı ve sıcaklık konusu ile ilgili öğrenme amaçlı yazma aktivitlerini gerçekleştirdikten sonra öğretmen adayları ile öğrenme amaçlı yazma ve inanç sistemlerini içeren görüşme formları aracalığıyla veriler toplanmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre öğretmen adaylarının inanç sistemlerinin öğrenme amaçlı yazma pratikleri üzerinde etkili olduğu görülmüştür.Bu sonuca göre öğretmen adaylarının inanç sistemlerininde ki olası değişim ve gelişimin, üst düzey stratejilerin ve muhakeme süreçlerinin kullanıldığı yüksek kalitede ki öğrenme amaçlı yazma pratiklerini olumlu yönde etkilemesi beklenmektedir

PDF Formatında İndir

Download PDF