image.jpg

Derginin Adı: Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi
Cilt: 2015/16
Sayı: 2
Makale Başlık: Sınıf Öğretmeni Adaylarının Piramit Bilgileri: Tanım ve Örnekler Oluşturma
Makale Alternatif Dilde Başlık: Primary Prospective Teachers’ Knowledge on Pyramid: Generating Definitions and Examples
Makale Eklenme Tarihi: 2.10.2015
Okunma Sayısı: 0
Makale Özeti: Bu araştırma, son sınıfda bulunan sınıf öğretmeni adaylarının piramit kavramına ilişkin bilgilerini, oluşturdukları tanım ve örneklendirmeleri inceleyerek ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. Nitel araştırma desenlerinden biri olan durum çalışması (örnek olay) kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, 2008–2009 eğitim-öğretim yılında Ankara ilindeki bir devlet üniversitesinde Sınıf Öğretmenliği Bölümü’nde son sınıfta öğrenim gören 2’si kız 2’si erkek toplam 4 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırmada kullanılan veri toplama aracı, öğretmen adaylarının, piramide ait tanımlama ve örneklemelerini açığa çıkarabilmek için hazırlanan, örnek çizim, özelliklerin açıklanması, farklı piramit örnekleri çizimi, farklı piramit tanımlarının verilmesi ve piramidin günlük yaşamda kullanım örneklerinin verilmesinin gerekli olduğu beş açık uçlu sorudan oluşmuştur. Verilerin analizi betimsel analiz yöntemiyle değerlendirilmiş, piramide ait tanımlama ve örneklendirmeleri erişebilirlik, doğruluk, zenginlik ve genelleştirme kriterleri ile incelenmiştir.
Alternatif Dilde Özet: This study aimed to investigate last year prospective primary teacher’s knowledge on pyramid by exploring the definitions and examples generated by them. Case study was used in this study. The study group were consist of 2 male and 2 female totally 4 teacher candidates which were at a state university in the academic year 2008-2009 in the province of Ankara in the last year studying in the Department of Primary Teacher Education. The five open ended questions related to pyramid that require drawing a shape, explaining its properties, drawing different shapes, constructing different definitions, and providing examples from real life were used in the study as data collection tool. Definitions, shapes, and real life examples generated by the participants about pyramid were analyzed based on accessibility, correctness, richness, and generality criteria.

PDF Formatında İndir

Download PDF