image.jpg

Derginin Adı: Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi
Cilt: 2015/16
Sayı: 2
Makale Başlık: Eğitim Fakültesi ve Pedagojik Formasyon Sertifika Programlarında Öğrenim Gören Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleği Yeterliklerine Yönelik Görüşleri
Makale Alternatif Dilde Başlık: Education Faculty and Pedagogical Formation Programme Prospective Teachers' Opinions Towards Teaching Profession Competencies
Makale Eklenme Tarihi: 2.10.2015
Okunma Sayısı: 0
Makale Özeti: Bu araştırmanın amacı öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleği yeterliklerine yönelik görüşlerini belirlemektir. Araştırmanın katılımcıları, Mersin Üniversitesi pedagojik formasyon programı ve Eğitim Fakültesi 4. sınıflarında öğrenim gören öğretmen adaylarından oluşan 500 kişilik bir gruptur. Araştırmanın verileri araştırmacılar tarafından MEB’in öğretmen yeterlikleri temel alınarak geliştirilen bir anket ve iki açık uçlu sorudan oluşan bir açık uçlu soru formu ile elde edilmiştir. Elde edilen bulgulara göre; eğitim fakültesinde öğrenim gören öğretmen adaylarının kendilerini en çok yeterli buldukları alt yeterlikler; öğrencilere değer verme-anlama ve saygı gösterme iken pedagojik formasyon programında öğrenim gören öğretmen adaylarının kendilerini en çok yeterli buldukları alt yeterlikler öğrencilere değer verme ve ulusal ve evrensel değerlere önem vermedir.
Alternatif Dilde Özet: It is aimed to determine the opinions of the prospective teachers towards teaching profession competencies. 500 prospective teachers from the 4th grade of the education faculty and pedagogical formation programme formed the research study group. The data of the research were collected via a questionnaire which was created by the researchers based on the teaching profession competencies of Ministry of National Education. According to the findings of the research; the sub-competencies that the prospective teachers from education faculty found themselves most sufficient have been dignifying, understanding, respecting students while the sub-competencies that prospective teachers from pedagogical programme found themselves most sufficient have been dignifying students and dignifying national, global values.

PDF Formatında İndir

Download PDF