image.jpg

Derginin Adı: Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi
Cilt: 2015/16
Sayı: 2
Makale Başlık: Türkiye’deki Kimya Eğitimi Makalelerinin İncelenmesi: 2000-2013
Makale Alternatif Dilde Başlık: Analysis of Chemistry Education Research Papers in Turkey: 2000-2013
Makale Eklenme Tarihi: 2.10.2015
Okunma Sayısı: 0
Makale Özeti: Bu çalışmanın amacı Türkiye’de 2000-2013 yılları arasında yayımlanan 10 dergideki 193 kimya eğitimi makalesini içerik analizi ile incelemektir. Elde edilen veriler incelendiğinde makalelerin çoğunlukla nicel olduğu, kullanılan veri toplama araçlarının sıklıkla yazarlar tarafından geliştirildiği, genellikle çoktan seçmeli testlerin kullanıldığı, veri toplama aracı ve yöntem için pilot uygulamaların yapılmadığı ve sıklıkla bir yöntemin başarıya etkisinin incelendiği belirlendi. Ayrıca makalelerde çalışılan konuların temel kimya ve maddenin tanecikli doğası konuları üzerinde yoğunlaştığı, iki yazarlı makalelerin çoğunlukta olduğu ve genellikle uluslararası kaynakların kullanıldığı tespit edildi. Bu çalışmanın, kimya eğitimi alanında araştırmaya başlayan araştırmacılara Türkiye’de yapılan kimya eğitimi araştırmalarının eğilimlerini görebilmeleri, araştırma süreci ile ilgili uygun kararlar verebilmeleri ve araştırmalarını raporlaştırabilmeleri için yardımcı olacağı düşünülmektedir.
Alternatif Dilde Özet: The aim of this study was to content analyse 193 articles on chemistry education research papers published in 10 Turkish journals between 2000 and 2013. When the results of this study were examined, it is found that research papers were mostly quantitative. The data collection tools used in the papers was usually developed by the authors. Multiple-choice questions were most commonly used. Pilot studies usually were not conducted for instruments and implementation, and the effect of teaching methods on achievement was usually studied. It was also found that the papers focused on basic chemistry topics and the nature of matter. The articles were usually written by two authors, and international sources were usually cited by the authors. This research will help new researchers in chemistry education to find out about research trends in Turkey, to make appropriate decisions about how to conduct their research and how to report it.

PDF Formatında İndir

Download PDF