image.jpg

Derginin Adı: Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi
Cilt: 2015/16
Sayı: 2
Makale Başlık: Ortaokul Öğrencilerinin Tarihsel Bilgi Edinme Kaynaklarına Yönelik Görüşleri
Makale Alternatif Dilde Başlık: Middle School Students’ Views on Acquiring of Historical Knowledge Resources
Makale Eklenme Tarihi: 2.10.2015
Okunma Sayısı: 0
Makale Özeti: Bu çalışmada ortaokul öğrencilerinin tarih konularını öğrenirken en sevdikleri ve en güvendikleri kaynaklara yönelik görüşleri araştırılmıştır. Araştırmanın çalışma grubu 5, 6, 7 ve 8. sınıfları içeren 214 ortaokul öğrencisinden oluşmaktadır. Araştırmanın verileri iki kapalı uçlu sorudan oluşan yazılı görüşme formundan elde edilmiştir. Verilerin analizinde betimsel analizi kullanılmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre ortaokul öğrencilerinin tarih konularını öğrenirken en sevdikleri kaynaklar öğretmen, kitap ve ansiklopediler, müzeler- tarihi mekânlar ve internet olarak ön plana çıkmıştır. Ortaokul öğrencilerinin tarih konularını öğrenirken en güvendikleri kaynaklar ise öğretmen, kitap-ansiklopedi ve profesör olarak kümelenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre ortaokul öğrencilerinin sevilen ve güvenilen kaynak ayrımını yapabildikleri görülmüştür.
Alternatif Dilde Özet: This study explores the middle school students’ views on their favorite and trusted sources in learning history. The research group of the study consists of total 214 middle school students includes 5th, 6th, 7th, and 8th grades. Data derived from a questioner includes two closed-ended questions. Data were analyzed by using descriptive analysis. According to results of the study, middle school students’ favorite sources in learning history are teachers, books-encyclopedias, museums-historic places and internet. According to results of the study, middle school students’ trusted sources in learning history are teachers, books-encyclopedias and professors. According to the results, middle school students were able to do the separation of loved and trusted source.

PDF Formatında İndir

Download PDF