image.jpg

Derginin Adı: Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi
Cilt: 2015/1
Sayı: 3
Makale Başlık: (Kitap Özeti) Dünyada kitlesel açık çevrimiçi dersler ve açık eğitim
Makale Alternatif Dilde Başlık: (Book Review) MOOCs and open education around the world
Makale Eklenme Tarihi: 3.8.2015
Okunma Sayısı: 6
Makale Özeti: İnternet’in açık ve uzaktan öğretimde kullanılmasında yeni bir aşama olarak değerlendirilen Kitlesel Açık Çevrimiçi Dersler (Massive Open Online Course-MOOC) ve yaygın anlamıyla açık öğretim, editörlüğünü Curtis J. Bonk, Mimi Miyoung Lee, Thomas C. Reeves ve Thomas H. Reynolds’ın yaptığı bu kitabın iki temel odağını oluşturmaktadır. 356 sayfalık bu başvuru kaynağı sekiz ana bölüm ve 29 alt bölümden oluşmaktadır. Dünyanın farklı ülkelerinden çeşitli kuruluşların deneyimleri ve katkılarıyla hazırlanan bu kitapta açık öğretimin doğasında yatan küresellik nosyonu ışığında MOOC’ların dünü, bugünü ve geleceği ele alınmıştır. Eğitimde açıklık, tasarım ve androgoji/pedagojiden ödün vermeden iyi yapılandırılmış MOOC’ların ICT’lerin sunduğu zenginliklerin karmaşıklık ve düzensizliğe dönüşmesini engelleyebileceği görüşü kitabın ana temasını oluşturmaktadır. Bu incelemenin sonunda, kitaptan edinilen görüşler doğrultusunda açık ve uzaktan öğretim kapsamında MOOC geliştiren üniversitelere bazı öneriler de sunulmuştur.
Alternatif Dilde Özet: Considering as a new phase in the use of Internet in open and distance education Massive Open Online Course (MOOC) and open education are the two main focus of this book edited by Curtis J. Bonk, Mimi Miyoung Lee, Thomas C. Reeves ve Thomas H. Reynolds. This 356-page reference book consists of eight main sections and 29 chapters. Past, present and the future of MOOCs are discussed in the light of the notion of globalization lies in the nature of open education throughout this book prepared with the support and experiences of various organizations from world's different countries. Vision of well-structured MOOCs without compromising openness in education, design and andragogy/pedagogy have potantial to prevent the transformation of the reachnes of ICTs to a complexity and disorder is the central theme of the Book. At the end of this review, some suggestions in accordance with opinions from the Book were also presented for universities that use MOOCs within the scope of open and distance education.

PDF Formatında İndir

Download PDF