image.jpg

Derginin Adı: Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi
Cilt: 2015/1
Sayı: 3
Makale Başlık: Mobil öğrenme uygulamalarına yönelik geliştirme platformlarının karşılaştırılması ve örnek uygulamalar
Makale Alternatif Dilde Başlık: Comparison of mobile learning applications and application samples for the development platform
Makale Eklenme Tarihi: 3.8.2015
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Bu çalışmanın amacı, mobil öğrenme uygulamalarına yönelik geliştirme platformlarının karşılaştırılmasıdır. Mobil öğrenme, belirli bir yere bağlı olmadan eğitim içeriğine erişebilmeyi, dinamik olarak üretilen hizmetlerden yararlanmayı ve başkalarıyla iletişimde bulunmayı sağlayan, kullanıcının bireysel olarak gereksinimine anında cevap vererek üretkenliğini ve iş performans verimliliğini artıran ve mobil teknolojiler aracılığıyla gerçekleşen öğrenme olarak tanımlanmaktadır. Diğer bir tanıma göre mobil öğrenme, kişisel elektronik cihazlar kullanarak, içerik ve sosyal etkileşimler aracılığıyla çeşitli bağlamlarda gerçekleşen öğrenmedir. Mobil cihazların kullanımındaki artışın yanı sıra, mobil uygulamaları indiren ve kullanan bireylerin sayısının her geçen gün artması, öğrenme amacıyla mobil uygulama geliştirmeye yönelik ilgiyi artırmıştır. Bu çalışmada geliştirme platformlarının çeşitli değişkenler açısından sunduğu avantajlar ve dezavantajlara ilişkin öneriler sunulacaktır. Örnek uygulamalara da yer verilen bu çalışmanın mobil öğrenme projesi geliştirmek isteyen araştırmacılara ve uygulayıcılara yol gösterici nitelik taşıyacağı düşünülmektedir.
Alternatif Dilde Özet: The purpose of this study is to compare the development platforms for mobile learning applications. Mobile learning is defined as a learning which takes place via mobile technologies, enables accessing educational contents without a spatial restriction and dynamically benefiting from produced services and communicate with others, and which increases the productivity and work performance of users by instantly responding to their individual needs. According to another definition, mobile learning takes place in various contexts through contents and social interactions using personal electronic devices. In addition to the increase in the use of mobile devices, the fact that the number of those who download and use mobile applications increases every day has raised the interest in the development of mobile applications for learning. This study offers various suggestions relating to the advantages and disadvantages presented by platforms based on various variables. Also including some application examples, it is believed that the study will guide to those researchers and application developers who want to design mobile learning projects.

PDF Formatında İndir

Download PDF