image.jpg

Derginin Adı: Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi
Cilt: 2015/1
Sayı: 3
Makale Başlık: Uzaktan öğrenme deneyimlerinin dijital yaşam günlüğü ile yönetilmesi: bir akademik yarıyıl üzerinde uygulama
Makale Alternatif Dilde Başlık: Managing distance learning experiences via a digital life diary: the application on an academic semester
Makale Eklenme Tarihi: 3.8.2015
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Bu çalışmada Uzaktan Öğrenme alanında uzaktan öğrenme yöntemiyle sürdürülen bir yüksek lisans programında kayıtlı bir öğrencinin sanal ortamda gerçekleştirdiği bütün öğrenme etkinliklerine ait bilgisayar ekranı ve kamera görüntüleri otuz saniyelik aralıklarla bir dönem boyunca kaydedilmiştir. Kaydedilen öğrenme deneyimleri öğrenme deneyimlerini yönetme yaklaşımıyla yorumlanmış, bağlam listeleri elde edilmiş ve öğrenme deneyimleri anlamlandırılmıştır. Bu süreç boyunca öğrenme deneyimlerinin planlanması, denetlenmesi ve değerlendirilmesi için çeşitli işlemler denenmiştir. İlk yazarın bir öğretim dönemi boyunca gerçekleştirdiği yaşam günlüğü uygulaması her iki yazarın gerçekleştirdiği yarı yapılandırılmış görüşmeler ve tutulan günlükler yardımıyla değerlendirilmiştir. Çalışmanın sonucunda uzaktan öğrenme deneyimlerini kaydetme ve yönetme yaklaşımının öğrenenin kendi öğrenme süreci üzerindeki denetimini artırma potansiyeline sahip olduğu fark edilmiştir.
Alternatif Dilde Özet: In this study, all the screenshots and camera shots of a student who is enrolled to a master program which is conducted by distance learning method in distance learning field are recorded by 30 second intervals during the whole semester. The learning experiences recorded are interpreted by management of learning experiences approach, context lists are obtained and the meaning of the learning experiences are explained. During this process, various transactions are tested for planning, auditing and evaluation of learning experiences. The lifelogging application applied by the first author is evaluated with the help of semistructured interviews done by both of the authors and written journals. As a result of the study, it is realized that approach of recording and managing the distance learning experiences has a potential to increase supervision on learner’s self-learning process.

PDF Formatında İndir

Download PDF