image.jpg

Derginin Adı: Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi
Cilt: 2015/1
Sayı: 3
Makale Başlık: Yükseköğretim kurumları web tabanlı uzaktan eğitim programlarında yaşanan sorunlar
Makale Alternatif Dilde Başlık: The problems of web-based distance education programs in higher education institutions
Makale Eklenme Tarihi: 3.8.2015
Okunma Sayısı: 0
Makale Özeti: Mektupla öğrenme ile başlayan uzaktan eğitim gelişen bilgi ve iletişim teknolojileri ile beraber web tabanlı platformlar üzerinden sunulan yeni formunda karşımıza çıkmaktadır. Yükseköğretim kurumları da artan eğitim ihtiyaçlarına web tabanlı uzaktan eğitim imkânları ile destek olmaktadır. Yüz yüze örgün eğitimden farklı ihtiyaçları olan web tabanlı uzaktan eğitim programları örgün eğitim gerekliliklerine alışkın olan yükseköğretim kurumları, öğretim elemanları ve öğrenci gibi paydaşları için farklı sorunlar ortaya çıkarmaktadır. Böylece gelişen teknolojiler avantajları ile beraber farklı zorlukları da beraberinde getirmektedir. Bu çalışmada yükseköğretim kurumları örneği üzerinden web tabanlı uzaktan eğitim programlarında yaşanan sorunların incelenmesi amaçlanmıştır. Bir programın açılması sürecinde iyi bir planlama ve düşünme sürecinin sağlanabilmesi için açılacak programın gereklilikleri ile beraber yaşanabilecek olası sorunların da bilinerek gerekli önlemlerin alınması önemlidir. Araştırmanın neticesinde web tabanlı uzaktan eğitim programlarında yaşanan sorunlar öğrencilerle ilişkili, öğretim elemanları ile ilişkili, idari/yönetimsel, teknik ve diğer sorunlar olarak ele alınmıştır.
Alternatif Dilde Özet: With the developments in Information and Communication Technologies, distance education that began with correspondence learning moves to the web-based platforms as a new form. Higher education institutes have been supporting increasing education demands through the advantages of web-based distance education. Since web-based distance education have different needs in comparison to traditional face-to-face education, this new form of education brings different problems to its shareholders including higher education institutes, instructors and students who are accustomed to the needs of traditional face-to-face educational environments. Thus, new developing technologies bring difficulties together with their advantages. This study aims to examine the problems experienced in existing web-based distance education programs in a sample of higher education institutes. To provide a successful planning in the process of opening a web-based distance education program, knowing about possible problems that might be faced in web-based distance education programs is as important as knowing about necessities to take precautions. As a result of the study, problems faced in web-based distance education programs categorized as studentrelated, instructor-related, management-related, technical and others.

PDF Formatında İndir

Download PDF